Gminny Program Rewitalizacji Gminy Nysa

Data publikacji: 27 stycznia 2021

W dniu 30 stycznia 2017r. Rada Miejska w Nysie podjęła uchwałę nr XXXII/481/17 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Nysa.