INFORMACJA PODSUMOWUJĄCA przebieg konsultacji społecznych na etapie opracowania projektu zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Nysa

Data publikacji: 17 sierpnia 2023

Opublikowano w BIP: http://www.bip.nysa.pl