INFORMACJA PODSUMOWUJĄCA przebieg konsultacji społecznych na etapie opracowania projektu zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Nysa

Data publikacji: 5 marca 2021

Opublikowano w BIP: http://www.bip.nysa.pl