Informacja podsumowująca przebieg konsultacji społecznych na etapie projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Nysa

Data publikacji: 17 lutego 2021
IR.PF.062.1.2021Nysa, 16 luty 2021 r.

Informacja podsumowująca przebieg konsultacji społecznych na etapie projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Nysa

 Forma konsultacji: spotykanie z interesariuszami

 

W ustawie z dnia 9 października 2015 roku o rewitalizacji (Dz. U. z 2020 r. poz. 802 i 1086 oraz z 2021 r. poz. 11) podkreśla się znaczenie zasady partnerstwa i partycypacji w procesie tworzenia i wdrażania programu rewitalizacji. Prawidłowo przeprowadzona rewitalizacja może pobudzić do życia dany obszar miasta, zwiększyć jego atrakcyjność inwestycyjną i poprawić jakość życia mieszkańców. Mając na uwadze art. 6 ust 3 i ust. 7 ustawy o rewitalizacji prezentujemy Państwu jedną z przeprowadzonych form konsultacji społecznych.

W dniu 15 lutego br. w Urzędzie Miejskim w Nysie zaplanowano spotkanie z interesariuszami rewitalizacji, za pomocą środków porozumiewania się na odległość (platforma Jitsi Meet).
Z powodu braku chętnych spotkanie nie odbyło się.

Celem spotkania miało być omówienie zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Nysa
i ujęcia w nim nowej karty przedsięwzięcia rewitalizacyjnego, które swoim zakresem obejmie wykonanie dwóch kortów tenisowych oraz wodnego placu zabaw w ramach Gminnego Centrum Wsparcia III sektora. Spotkanie on-line miało na celu poszerzenie wiedzy na temat konsultowanego dokumentu oraz zebranie ewentualnych uwag, opinii czy propozycji.

Poniżej przygotowana prezentacja na spotkanie oraz karta przedsięwzięcia rewitalizacyjnego zgłoszona przez Agencję Rozwoju Nysy Sp. z o.o.

 

 

Burmistrz Nysy

Kordian Kolbiarz

 

Opublikowano w BIP: http://www.bip.nysa.pl