Informacja Podsumowująca przebieg konsultacji społecznych sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji

Data publikacji: 27 stycznia 2021

Opublikowano w BIP: http://www.bip.nysa.pl/

Załączniki

Informacja podsumowująca przebieg konsultacji społecznych na etapie wyznaczania granic obszaru zdegradowanego i rewitalizacji
2 MB