Informacja Redakcji Dziennika Urzędowego Województwa Opolskiego o ogłoszeniu aktu normatywnego / innego aktu prawnego w wojewódzkim dzienniku urzędowym

Data publikacji: 27 stycznia 2021

Dane ogłoszonego aktu normatywnego / innego aktu prawnego:

– rodzaj aktu: UCHWAŁA
– numer aktu: XXVII/429/16
– organ wydający Rada Miejska w Nysie
– data aktu: 2016-11-29
– tytuł aktu: w sprawie zmiany uchwały nr XXV/380/16 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 12 października 2016 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Nysa

Miejsce ogłoszenia:

– Nazwa dziennika urzędowego Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego
– Rocznik: 2016
– Pozycja: 2521
– Data ogłoszenia: 1 grudnia 2016
– jednolity identyfikator aktu https://duwo.opole.uw.gov.pl/legalact/2016/2521/

 

Załączniki

Uchwała Nr XXVII/429/16
65 MB