Informacja Redakcji Dziennika Urzędowego Województwa Opolskiego o ogłoszeniu aktu normatywnego / innego aktu prawnego w wojewódzkim dzienniku urzędowym

Data publikacji: 27 stycznia 2021

Dane ogłoszonego aktu normatywnego / innego aktu prawnego:

– rodzaj aktu: UCHWAŁA
– numer aktu: XXV/380/16
– organ wydający Rada Miejska w Nysie
– data aktu: 2016-10-12
– tytuł aktu: w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Nysa

Miejsce ogłoszenia:

– Nazwa dziennika urzędowego Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego
– Rocznik: 2016
– Pozycja: 2109
– Data ogłoszenia: 13 października 2016

– jednolity identyfikator aktu https://duwo.opole.uw.gov.pl/legalact/2016/2109/

Załączniki

Uchwała Rady Miejskiej w Nysie Nr XXV/380/16
7 MB