Konkurs Plastyczny – Rewitalizacja Nysy

Data publikacji: 27 stycznia 2021

Burmistrz Nysy oraz Wykonawca Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Nysa – Instytut Badawczy IPC  Sp. z o.o. serdecznie zapraszają uczniów szkół podstawowych z terenu Gminy Nysa do udziału w konkursie plastycznym „Rewitalizacja Nysy”. Zadaniem uczestników jest stworzenie pracy plastycznej, której temat odnosić się będzie do szeroko rozumianej rewitalizacji Nysy widzianej oczami dziecka.

• Każdy uczestnik może przesłać maksymalnie jedną pracę.
• Prace te wykonane mają być w formie rysunku, malunku lub grafiki przy użyciu kredek, mazaków, tempery lub farb.
• Prace powinny być wykonane w formacie – dowolnym.

Konkurs rozstrzygnięty zostanie w terminie do 8 grudnia 2016 roku. Na jego zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody.
Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej organizatora www.instytut-ipc.pl
Uroczyste wręczenie nagród nastąpi 8 grudnia 2016r. o godz. 11:00 w sali 200 Urzędu Miejskiego w Nysie.

Warunkiem uczestnictwa w konkursie plastycznym „Rewitalizacja Nysy” jest:• Wykonanie pracy konkursowej w terminie do 6 grudnia 2016 roku.
• Oddanie wykonanej pracy plastycznej opiekunowi szkolnemu, który prześle ją w formie skanu lub zdjęcia na adres: nysa@instytut-ipc.pl
• Dołączenie do pracy konkursowej informacji zawartych w § 3 ust. 5 regulaminu konkursu plastycznego – dane uczestnika i szkoły.
• Ponadto warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest pisemna zgoda rodziców /prawnych opiekunów uczestnika, która winna być przesłana w formie skanu wraz z pracą konkursową do pobrania poniżej.

Odpowiedzi na pytania w sprawach konkursu udziela:

Instytut Badawczy IPC Sp. z o.o.
ul. Ostrowskiego 9
53-238 Wrocław
Tel. 71/ 7949249

Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia uczestnika z konkursu w przypadku: złamania Regulaminu, niesamodzielnej pracy (plagiatu), zachowań nieetycznych i sprzecznych z prawem oraz podania nieprawdziwych lub niepełnych danych.