Obwieszczenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miejskiej w Nysie w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji

Data publikacji: 27 stycznia 2021

PF.062.3.2016 Nysa, 31.10.2016r.

OBWIESZCZENIE
Burmistrza Nysy

Na podstawie art. 6 i art. 7 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2015 r. poz. 1777) w związku z uchwałą Nr XXVI/383/16 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 28 października 2016 r. w sprawie przystąpienia do opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji Nysy

ogłaszam

przeprowadzenie konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miejskiej w Nysie w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji

Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały Rady Miejskiej w Nysie w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji

Konsultacje mają na celu zebranie od interesariuszy rewitalizacji opinii, propozycji i uwag do projektu uchwały.

Konsultacje prowadzone będą w okresie od dnia 09.11.2016 r. do dnia 08.12.2016 r. do godz. 16.30 w następujących formach:

  1. Debata z interesariuszami rewitalizacji, w celu omówienia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji, a także zebranie uwag, opinii i propozycji – 22.11.2016 r., godz. 14:00, sala 200 Urzędu Miejskiego w Nysie, ul. Kolejowa 15.
  2. Warsztaty z interesariuszami rewitalizacji, w celu omówienia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji, a także zebranie uwag, opinii i propozycji – 29.11.2016 r., godz. 14:00, sala 200 Urzędu Miejskiego w Nysie, ul. Kolejowa 15.
  3. Zbieranie uwag i wniosków w formie papierowej oraz elektronicznej z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego. Wypełniony formularz można dostarczyć:
  • drogą elektroniczną na adres: nysa@instytut-ipc.pl wpisując w tytule „Konsultacje społeczne – projekt uchwały Komitet Rewitalizacji”.
  • drogą korespondencyjną na adres: Instytut Badawczy IPC Sp. z o.o., ul. Ostrowskiego 9, 53-238 Wrocław, wpisując na kopercie „Konsultacje społeczne – projekt uchwały Komitet Rewitalizacji”.
  • bezpośrednio do Urzędu Miejskiego w Nysie, ul. Kolejowa 15, 48 – 300 Nysa, Biuro Podawcze (parter), w godzinach pracy Urzędu;

 

Materiał informacyjny oraz formularz konsultacyjny będą dostępne od dnia 9 listopada 2016 r.:

a)    w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Nysie pod adresem: bip.nysa.pl

b)    na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Nysie pod adresem: www.nysa.eu

 

Wyniki konsultacji zostaną przedstawione w formie informacji z konsultacji społecznych i opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Nysie oraz na stronie internetowej Urzędu www.nysa.eu

 

Nie będą rozpatrywane propozycje i opinie:

  • z datą wpływu przed dniem 9 listopada 2016 r. i po godz. 16:30 w dniu 8 grudnia 2016 r.,
  • niepodpisane czytelnie imieniem i nazwiskiem,
  • przesłane w innej formie niż na formularzu konsultacji oraz formularzu zgłoszenia przedsięwzięcia rewitalizacyjnego (za wyjątkiem propozycji i opinii zgłoszonych do protokołu w trakcie otwartego spotkania i warsztatów z interesariuszami rewitalizacji).

 

Jednostka odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji:

Konsorcjum firm:

–        Instytut Badawczy IPC Sp.zo.o., ul.A.Ostrowskiego 9, 53-238 Wrocław

–        LIDER PROJEKT Sp. z o.o. al. Marcinkowskiego 1/3, 61-745 Poznań

 

kontakt: nysa@instytut-ipc.pl, tel. +48 71 79 49 249