Odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla zmiany dokumentu pn. „Gminny Program Rewitalizacji Gminy Nysa”

Data publikacji: 26 marca 2021

Załączniki

Odstąpienie od OOŚ dla zmiany GPR
367 KB