Odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla zmiany dokumentu pn. „Gminny Program Rewitalizacji Gminy Nysa”

Data publikacji: 26 marca 2021

Opublikowano w BIP: http://www.bip.nysa.pl