Podsumowanie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla dokumentu aktualizacji Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Nysa

Data publikacji: 22 listopada 2023