Projekt Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Nysa po konsultacjach społecznych opiniowany zgodnie z art. 17 ust. 2 pkt. 4 ustawy o rewitalizacji

Data publikacji: 18 sierpnia 2023

Opublikowano w BIP: http://www.bip.nysa.pl