Projekt Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Nysa po konsultacjach społecznych przekazany do opiniowania zgodnie z art. 17 ust. 2 pkt. 4 ustawy o rewitalizacji

Data publikacji: 5 marca 2021

 

Opublikowano w BIP: http://www.bip.nysa.pl