UCHWAŁA NR LXVIII/1020/23 RADY MIEJSKIEJ W NYSIE Z DNIA 25 STYCZNIA 2023 R. W SPRAWIE PRZYSTĄPIENIA DO ZMIANY GMINNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI GMINY NYSA

Data publikacji: 13 lutego 2023

W dniu 25 stycznia 2023 r. na sesji Rady Miejskiej w Nysie została podjęta Uchwała Nr LXVIII/1020/23 w sprawie przystąpienia do zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Nysa.

Opublikowano w BIP: http://www.bip.nysa.pl