Uchwała Nr XXXIV/530/21 w sprawie przystąpienia do procedury zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Nysa

Data publikacji: 27 stycznia 2021

W dniu 27 stycznia 2021 r. na sesji Rady Miejskiej w Nysie została podjęta Uchwała  Nr XXXIV/530/21 w sprawie przystąpienia do procedury zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Nysa.

 

Opublikowano w BIP: http://www.bip.nysa.pl