Wykaz opinii

Data publikacji: 16 października 2023

WYKAZ OPINII UZYSKANYCH NA PODSTAWIE ART.17 UST. 2 PKT 4 I ART.18 UST.2 I UST.3 USTAWY Z DNIA 9 PAŹDZIERNIKA 2015 R. O REWITALIZACJI DO PROJEKTU ZMIANY GMINNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI GMINY NYSA