Zakończenie konsultacji społecznych projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Nysa

Data publikacji: 27 stycznia 2021

W związku z zakończeniem prowadzonych w okresie od dnia 09.11.2016 r. do dnia 08.12.2016 r. konsultacji społecznych „Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Nysa” składam serdeczne podziękowanie wszystkim, którzy wyrazili zainteresowanie i poświęcili swój czas na udział w spotkaniach i opiniowaniu tak ważnego dla naszej gminy tematu –  jakim jest szeroko rozumiana rewitalizacja. 

Konsultacje społeczne pozwoliły poznać stanowisko różnych grup Mieszkańców – przedsiębiorców, organizacji, przedstawicieli świata nauki, kultury i sportu na temat opracowanego dokumentu.

Zgłoszone uwagi zostały ujęte w opracowywanej informacji podsumowującej przebieg konsultacji społecznych na etapie opracowania projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Nysa (w załączeniu). Uwagi, które były zasadne i możliwe do realizacji zostały rekomendowane do ujęcia w dokumencie Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Nysa.

Zgodnie z zapisami art. 17 ust. 2 pkt. 4 ustawy o rewitalizacji rozpoczynamy kolejny etap prac, tj.: opiniowanie Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Nysa przez instytucje wskazane w ustawie.

 

Burmistrz Nysy
Kordian Kolbiarz

 

Załączniki

Informacja podsumowujaca II konsultacje GPR
1 MB