Zakończenie konsultacji społecznych projektu zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Nysa

Data publikacji: 17 sierpnia 2023

W związku z zakończeniem prowadzonych w okresie od dnia 15.07.2023 r. do dnia 14.08.2023 r. do godz. 15.00 konsultacji społecznych „Projektu zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Nysa” składam serdeczne podziękowanie wszystkim, którzy wyrazili zainteresowanie i poświęcili swój czas na udział w spotkaniach i opiniowaniu tak ważnego dla naszej gminy tematu –  jakim jest szeroko rozumiana rewitalizacja.

Konsultacje społeczne pozwoliły poznać stanowisko różnych grup Mieszkańców – przedsiębiorców, organizacji społecznych, przedstawicieli świata nauki, kultury i sportu na temat opracowanego dokumentu.

Zgłoszone uwagi zostały ujęte w opracowywanej informacji podsumowującej przebieg konsultacji społecznych na etapie opracowania projektu zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Nysa.

Uwagi, które były zasadne i możliwe do realizacji zostały rekomendowane do ujęcia w dokumencie projektu zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Nysa.

Zgodnie z zapisami art. 17 ust. 2 pkt. 4 ustawy o rewitalizacji rozpoczynamy kolejny etap prac, tj.: opiniowanie projektu zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Nysa przez instytucje wskazane w ustawie.

Opublikowano w BIP: http://www.bip.nysa.pl

 

Z up. BURMISTRZA

        Piotr Bobak

SEKRETARZ MIASTA