Pogoda w Nysie

Środa 07.06.2023
Roberta i Wiesława
16°C
PM10 - 26 μg/m3
Stan powietrza - Dobry
Projekt PL-CZ dotyczący pandemii

Projekt PL-CZ dotyczący pandemii

Kategoria: Aktualności
25 kwietnia 2023
DRUKUJ

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego poprzez program Interreg VA Czechy – Polska.

Gmina Nysa wraz z polskimi i czeskimi partnerami zrealizowała transgraniczny projekt pn. ” Správná praxe při zajištění výkonu veřejné správy a činnosti bezpečnostních složek při vzniku pandemie” / „Dobre praktyki w zakresie zapewnienia funkcjonowania administracji publicznej i działań służb bezpieczeństwa na wypadek pandemii” nr CZ.11.4.120/0.0/0.0/20_032/0002852 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego poprzez program Interreg VA Czechy – Polska.

Celem projektu było stworzenie platformy komunikacyjnej (poprzez wspólne warsztaty – Gmina Nysa zorganizowała warsztaty w dniach 08-09 listopada 2022 r.), na której nastąpiła wymiana doświadczeń w zarządzaniu pandemią w poszczególnych obszarach administracji publicznej, którą zapewniali partnerzy projektu. W warsztatach uczestniczyli partnerzy projektu, a także przedstawiciele innych organizacji (Policja, Straż Pożarna) działających na pograniczu.

Warsztaty PL-CZ w Pokrzywnej.
Warsztaty PL-CZ w Pokrzywnej.

Projekt zajął się również wdrożeniem nowych technologii, które powinny przyczynić się do zwiększenia gotowości i zdolności partnerów projektu do realizacji swoich zadań mieszkańcom i odwiedzającym granicę. W ramach projektu Gmina Nysa zakupiła laptopa z możliwością organizowania wideokonferencji, zamgławiacze medyczne czy aparat (bramkę) z możliwością pomiaru temperatury.  Każdy partner przetestował określony obszar technologii i podzielił się wynikami z innymi partnerami podczas dnia prezentacji (Gmina Nysa zorganizowała dzień prezentacji w dniu 24 stycznia 2022 r. w ramach spotkania grupy ekspertów w Prószkowie).

Pozyskany sprzęt.
Pozyskany sprzęt.
Dzień prezentacji projektu.
Dzień prezentacji projektu.

W oparciu o warsztaty i ocenę skuteczności nowych technologii, zdefiniowane zostały dobre praktyki (dokument dwujęzyczny):

 1. Dobre praktyki – kliknij tutaj.
 2. Postępowanie przed pojawieniem się pandemii – kliknij tutaj.
 3. Postępowanie w trakcie pandemii – kliknij tutaj.
 4. Postępowanie po zakończeniu pandemii – kliknij tutaj.

Powyższe dokumenty będą przydatne nawet w przypadku obecnego zagrożenia chorobami odzwierzęcymi czy epifitami. Dobra praktyka zawiera podsumowanie zaleceń, jak skutecznie zapewnić realizację działań partnerów projektu i samorządów na obszarze przygranicznym.

Warto wspomnieć, że w dniach 14-15 lutego 2023r. odbyła się na granicy w Mikulovicach symulowana akcja ratownicza po wypadku cysterny, w wyniku, którego doszło do rozszczelnienia zbiornika i wycieku kwasu azotowego. Uczestnicy projektu „Dobre praktyki w zakresie zapewnienia funkcjonowania administracji publicznej i działań służb bezpieczeństwa na wypadek pandemii” dostali informacje o zaistniałej sytuacji za pomocą SMS-a oraz email-a z poleceniem udania się na miejsce wypadku (w przypadku służb ratunkowych) lub połączenia się online ze sztabem koordynującym sytuację na miejscu zdarzenia.  W symulowanej akcji ratunkowej wzięły udział lokalne jednostki Straży Pożarnej, Policji, Straży Miejskiej, ratownictwa medycznego a także przedstawiciele okolicznych jednostek reagowania kryzysowego.

Partnerzy projektu byli:

 • Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje – wiodący partner projektu
 • Město Jeseník
 • Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje
 • Gmina Nysa
 • Euroregion Pradziad
 • Gmina Głuchołazy
 • Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pradziad

Całkowite wydatki budżetowe projektu wyniosły 121.937,00 euro, pokrycie finansowe realizacji projektu zostało zapewnione ze środków własnych partnerów projektu oraz dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w łącznej kwocie 103.646,45 euro. Projekt zrealizowano w latach 2021 – 2023. Całkowita wartość projektu przypadająca na partnera projektu Gminę Nysa wyniosła 19.090,00 €. Dofinansowanie 85% kosztów kwalifikowalnych.

Redaktor: Adrian Kołodziej

Polecane aktualności z kategorii: Aktualności

Wyjątkowe drzewo w centrum miasta – dąb 800-lecia Nysy!

Wyjątkowe drzewo w centrum miasta – dąb 800-lecia Nysy!

7 czerwca 2023  

Coraz bardziej zielono w centrum miasta! Gmina posadziła już 117 drzewo! Dodajmy, wyjątkowe drzewo – to dąb posadzony z okazji 800-lecia miasta.

Komunikat – wybór ławników sądowych na kadencję 2024-2027

Komunikat – wybór ławników sądowych na kadencję 2024-2027

7 czerwca 2023  

W związku z upływem w dniu 31 grudnia 2023 r. czteroletniej kadencji ławników, działając na podstawie art. 160 i art. 162 ustawy z dnia 27 lipca 2001r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 2017 ze zm.) informuję, że do dnia 30 czerwca 2023 r. będą przyjmowane KARTY ZGŁOSZENIA KANDYDATÓW NA ŁAWNIKÓW SĄDOWYCH na kadencję 2024-2027.

INFORMACJA PODSUMOWUJĄCA Zbieranie kart przedsięwzięć rewitalizacyjnych prowadzonych w ramach prac nad aktualizacją Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Nysa

INFORMACJA PODSUMOWUJĄCA Zbieranie kart przedsięwzięć rewitalizacyjnych prowadzonych w ramach prac nad aktualizacją Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Nysa

7 czerwca 2023  

INFORMACJA PODSUMOWUJĄCA

Zbieranie kart przedsięwzięć rewitalizacyjnych prowadzonych w ramach prac nad aktualizacją Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Nysa  

W ramach aktualizacji Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Nysa, Uchwała Nr LXVIII/10/20/23 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 25 stycznia 2023 r. w sprawie przystąpienia do zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Nysa, z dniem 31.05.2023 r. zakończył się proces naboru na karty przedsięwzięć rewitalizacyjnych, czyli pomysłów i zamierzeń na przeprowadzenie rewitalizacji Gminy Nysa.

Łącznie wpłynęło 29 kart przedsięwzięć rewitalizacyjnych, które stanowią odpowiedź na zdiagnozowane problemy
i potrzeby rewitalizacyjne. Dotyczą one różnych tematów, w szczególności takich jak aktywność seniorów, wsparcie dzieci i młodzieży, poprawa dostępności miejsc publicznych dla osób z niepełnosprawnościami, rozwój oferty sportu
i rekreacji, modernizacja przestrzeni podwórkowych, zwiększanie bioróżnorodności i dostępu do terenów zielonych.

Przedsięwzięcia rewitalizacyjne zgłosiły:

 1. Dzienny Dom Pobytu w Nysie,
 2. Nyski Dom Kultury,
 3. Ośrodek Pomocy Społecznej w Nysie,
 4. Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Nysie,
 5. Przedszkole nr 5 Integracyjne w Nysie,
 6. Państwowa Szkoła Muzycznej I i II stopnia im. Witolda Lutosławskiego w Nysie,
 7. Szkoła Podstawowa nr 1 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Nysie,
 8. Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego im. Powstańców Śląskich w Nysie,
 9. Szkoła Podstawowa nr 5 im. marszałka Józefa Piłsudskiego w Nysie,
 10. Powiat Nyski,
 11. Gmina Nysa.

Serdecznie dziękujemy podmiotom, które zgłosiły chęć realizacji przedsięwzięć rewitalizacyjnych, wnosząc przy tym wkład w poprawę jakości życia mieszkańców Gminy Nysy.

BURMISTRZ NYSY

Kordian Kolbiarz

Pracodawco skorzystaj z programu „PRACA DLA WIĘŹNIÓW”

Pracodawco skorzystaj z programu „PRACA DLA WIĘŹNIÓW”

6 czerwca 2023  

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie wraz ze Służbą Więzienną zapraszają na spotkanie informacyjne dotyczące  możliwości i korzyści płynących z zatrudnienia osób osadzonych w Zakładzie Karnym w Nysie.

EFS Opolskie