Projekt PL-CZ dotyczący pandemii

Projekt PL-CZ dotyczący pandemii

Kategoria: Aktualności
25 kwietnia 2023
DRUKUJ

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego poprzez program Interreg VA Czechy – Polska.

Gmina Nysa wraz z polskimi i czeskimi partnerami zrealizowała transgraniczny projekt pn. ” Správná praxe při zajištění výkonu veřejné správy a činnosti bezpečnostních složek při vzniku pandemie” / „Dobre praktyki w zakresie zapewnienia funkcjonowania administracji publicznej i działań służb bezpieczeństwa na wypadek pandemii” nr CZ.11.4.120/0.0/0.0/20_032/0002852 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego poprzez program Interreg VA Czechy – Polska.

Celem projektu było stworzenie platformy komunikacyjnej (poprzez wspólne warsztaty – Gmina Nysa zorganizowała warsztaty w dniach 08-09 listopada 2022 r.), na której nastąpiła wymiana doświadczeń w zarządzaniu pandemią w poszczególnych obszarach administracji publicznej, którą zapewniali partnerzy projektu. W warsztatach uczestniczyli partnerzy projektu, a także przedstawiciele innych organizacji (Policja, Straż Pożarna) działających na pograniczu.

Warsztaty PL-CZ w Pokrzywnej.
Warsztaty PL-CZ w Pokrzywnej.

Projekt zajął się również wdrożeniem nowych technologii, które powinny przyczynić się do zwiększenia gotowości i zdolności partnerów projektu do realizacji swoich zadań mieszkańcom i odwiedzającym granicę. W ramach projektu Gmina Nysa zakupiła laptopa z możliwością organizowania wideokonferencji, zamgławiacze medyczne czy aparat (bramkę) z możliwością pomiaru temperatury.  Każdy partner przetestował określony obszar technologii i podzielił się wynikami z innymi partnerami podczas dnia prezentacji (Gmina Nysa zorganizowała dzień prezentacji w dniu 24 stycznia 2022 r. w ramach spotkania grupy ekspertów w Prószkowie).

Pozyskany sprzęt.
Pozyskany sprzęt.
Dzień prezentacji projektu.
Dzień prezentacji projektu.

W oparciu o warsztaty i ocenę skuteczności nowych technologii, zdefiniowane zostały dobre praktyki (dokument dwujęzyczny):

 1. Dobre praktyki – kliknij tutaj.
 2. Postępowanie przed pojawieniem się pandemii – kliknij tutaj.
 3. Postępowanie w trakcie pandemii – kliknij tutaj.
 4. Postępowanie po zakończeniu pandemii – kliknij tutaj.

Powyższe dokumenty będą przydatne nawet w przypadku obecnego zagrożenia chorobami odzwierzęcymi czy epifitami. Dobra praktyka zawiera podsumowanie zaleceń, jak skutecznie zapewnić realizację działań partnerów projektu i samorządów na obszarze przygranicznym.

Warto wspomnieć, że w dniach 14-15 lutego 2023r. odbyła się na granicy w Mikulovicach symulowana akcja ratownicza po wypadku cysterny, w wyniku, którego doszło do rozszczelnienia zbiornika i wycieku kwasu azotowego. Uczestnicy projektu „Dobre praktyki w zakresie zapewnienia funkcjonowania administracji publicznej i działań służb bezpieczeństwa na wypadek pandemii” dostali informacje o zaistniałej sytuacji za pomocą SMS-a oraz email-a z poleceniem udania się na miejsce wypadku (w przypadku służb ratunkowych) lub połączenia się online ze sztabem koordynującym sytuację na miejscu zdarzenia.  W symulowanej akcji ratunkowej wzięły udział lokalne jednostki Straży Pożarnej, Policji, Straży Miejskiej, ratownictwa medycznego a także przedstawiciele okolicznych jednostek reagowania kryzysowego.

Partnerzy projektu byli:

 • Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje – wiodący partner projektu
 • Město Jeseník
 • Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje
 • Gmina Nysa
 • Euroregion Pradziad
 • Gmina Głuchołazy
 • Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pradziad

Całkowite wydatki budżetowe projektu wyniosły 121.937,00 euro, pokrycie finansowe realizacji projektu zostało zapewnione ze środków własnych partnerów projektu oraz dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w łącznej kwocie 103.646,45 euro. Projekt zrealizowano w latach 2021 – 2023. Całkowita wartość projektu przypadająca na partnera projektu Gminę Nysa wyniosła 19.090,00 €. Dofinansowanie 85% kosztów kwalifikowalnych.

Redaktor: Adrian Kołodziej

Polecane aktualności z kategorii: Aktualności

Obwieszczenie Starosty Nyskiego

Obwieszczenie Starosty Nyskiego

24 lipca 2024  

Starosta Nyski zawiadamia, że 17.07.2024 r. na wniosek Burmistrza Nysy została wydana decyzja nr 3/24 (znak sprawy AB.6744.2.2024.DO) o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Budowa drogi gminnej w Skorochowie”, usytuowanej na obszarze: gminy Nysa, jednostka ewidencyjna – Nysa – obszar wiejski, obręb Skorochów.

Badanie preferencji i zachowań komunikacyjnych

Badanie preferencji i zachowań komunikacyjnych

24 lipca 2024  

Szanowni Państwo, zapraszamy do wzięcia udziału w badaniu ankietowym  w ramach Partnerstwa gmin Nysa, Głuchołazy, Otmuchów oraz powiatów Nyskiego i Prudnickiego i  do wypełnienia poniższej ankiety, dotyczącej przemieszczania się mieszkańców tychże gmin.

W sobotę w Rynku czasowo zamknięty będzie ruch samochodowy i parking

W sobotę w Rynku czasowo zamknięty będzie ruch samochodowy i parking

23 lipca 2024  

Informujemy mieszkańców oraz turystów, że w najbliższą sobotę 27 lipca 2024 r. na Rynku w Nysie odbędzie się uroczysty przemarsz wraz z apelem historycznych wojsk uczestniczących w obchodach Dni Twierdzy Nysa 2024. Z uwagi na bezpieczeństwo uczestników przemarszu oraz zgromadzonej publiczności zostanie czasowo zamknięty ruch samochodowy i parking w centralnej części Rynku.

Kolejny koncert na Placu Paderewskiego

Kolejny koncert na Placu Paderewskiego

23 lipca 2024  

Zapraszamy na kolejny koncert na Placu Paderewskiego.

EFS Opolskie