Projekt wspólne wykorzystanie systemów kamer

Projekt wspólne wykorzystanie systemów kamer

Kategoria: Aktualności
27 października 2023
DRUKUJ

Gmina Nysa wraz z polskimi i czeskimi partnerami zrealizowała transgraniczny projekt pn. „Společné využití kamerových systémů pro efektivní řízení bezpečnosti v příhraničních regionech” / „Wspólne wykorzystanie systemów kamer do efektywnego zarządzania bezpieczeństwem w regionach przygranicznych” nr CZ.11.4.120/0.0/0.0/20_032/0002851 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego poprzez program Interreg VA Czechy – Polska.

Celem projektu było stworzenie systemowego i trwałego instytucjonalnie narzędzia do monitorowania i skutecznego zapewniania bezpieczeństwa regionu przygranicznego Jeseník-Nysa za pomocą transgranicznego współdzielenia kamer.

W tym celu powołano grupę ekspertów, która na zorganizowanych pięciu spotkaniach (wspólne warsztaty – Gmina Nysa zorganizowała warsztaty w dniach 9-10.11.2022 r.) przeanalizowała aktualne uwarunkowania prawne i ograniczenia w zakresie obsługi nagrań z kamer, danych analitycznych z systemów kamer oraz stosowania bezzałogowych statków powietrznych w Czechach i Polsce.

Na podstawie analizy uwarunkowań krajowych oraz możliwości udostępniania danych (w nagłych przypadkach dane zanonimizowane, dane analityczne) zostały określone warunki techniczne i organizacyjne dla wspólnego wykorzystania systemu kamer do efektywnego zarządzania bezpieczeństwem, z uwzględnieniem specyfikacji kamer. Wszystko to ujęte zostało w dokumencie „Definicja warunków prawnych w projekcie” opracowanym na zakończenie projektu.

Warsztaty Gminy Nysa
Warsztaty Gminy Nysa
Warsztaty Gminy Nysa
Warsztaty Gminy Nysa

W ramach projektu w celu wsparcia praktycznego zastosowania systemów kamer została stworzona bezpieczna platforma techniczna z interfejsem, który pozwoli na współdzielenie nagrań z kamer lub wyjść analitycznych z nagrań z kamer z istniejącymi systemami.

Testy platformy podczas ćwiczeń HRANICE-23.
Testy platformy podczas ćwiczeń HRANICE-23.

W ramach testów platformy w ramach projektu pozyskano elementy kamer oraz środki bezzałogowe do weryfikacji możliwości udostępniania wybranych danych. Gmina Nysa jako partner pozyskała nowe kamery do monitoringu miejskiego w celu zmodernizowania wyeksploatowanych, najstarszych użytkowanych kamer znajdujących się na terenie miasta. Ponadto gmina pozyskała dla celów zarządzania kryzysowego oraz realizacji zadań Straży Miejskiej lekki dron DJI Mini 3 Pro.

Dron DJI Mini 3
Testy platformy podczas ćwiczeń HRANICE-23.
Jedna z nowych kamer monitoringu.
Jedna z nowych kamer monitoringu.

Warto wspomnieć, że partner wiodący projektu HZS Olomouckého kraje pozyskał w ramach projektu, kluczowego drona ELIOS 2 do realizacji działań wewnątrz budynków, a ponadto strażacy pozyskali kamery mobilne. Miasto Jesenik zakupiło mobile punkty kamerowe, a Gmina Głuchołazy zakupiła lekkiego drona oraz kamery do monitoringu miejskiego, w tym kamery rejestrujące ruch pojazdów (mających m.in. funkcje szczytywania tablic). Ostatni z partnerów Policja Republiki Czeskiej Województwa Ołomunieckiego skupił się na pozyskaniu kamer do monitorowania ruchu pojazdów, a także na stworzeniu wspólnej dla wszystkich partnerów platformy do wymiany nagrań z pozyskanych sprzętów kamerowych. Wszystko to ma się przyczynić efektywnego i skutecznego zarządzania bezpieczeństwem w regionach przygranicznych.

Dron ELIOS 2
Dron ELIOS 2

Realizując założenia projektu, Polscy partnerzy – Gmina Nysa oraz Gmina Głuchołazy, w dniu 16 marca 2023 r., w Urzędzie Miejskim w Nysie, zorganizowali dzień prezentacji projektu. Podczas spotkania przedstawione zostały założenia projektu z naciskiem na pozyskany sprzęt. Tuż po prezentacji odbył się pokaz zakupionego drona przez Gminę Nysa, a także goście odwiedzili Centrum Monitoringu Miejskiego znajdujące się w Straży Miejskiej w Nysie, gdzie mogli zobaczyć m.in. jak funkcjonują nowe pozyskane kamery.

Dzień prezentacji w Nysie.
Dzień prezentacji w Nysie.
Dzień prezentacji w Nysie.
Dzień prezentacji w Nysie.

Powstały system, oparty na współpracy partnerów umożliwi efektywne zarządzanie bezpieczeństwem w rejonach przygranicznych, poszerzy możliwości wzajemnego informowania się o zagrożeniach i zagrożeniach spowodowanych zarówno przez wpływy antropogeniczne, jak i naturalne. System będzie również przydatny na potrzeby zarządzania kryzysowego i współpracy służb ratowniczych. Autoryzowani użytkownicy zarówno po stronie czeskiej, jak i polskiej będą mogli szybko i skutecznie zareagować na sytuację i zmniejszyć jej negatywne skutki.

Warto wspomnieć, że w dniach 14-15 lutego 2023r. na przejściu granicznym Głuchołazy – Mikulovice odbyły się międzynarodowe ćwiczenia taktyczne pod kryptonimem „HRANICE-23”. W ćwiczeniach udział wzięły służby ratunkowe ze strony Polskiej i Czeskiej. Podczas ćwiczeń zrealizowano kilka epizodów. Pierwszym z nich był wypadek samochodu osobowego z samochodem ciężarowym „cysterną” przewożącą substancję chemiczną. Drugi epizod dotyczył katastrofy budowlanej – zawalenie budynku.

Ćwiczenia te pokazały ciągłą i nieustającą współpracę transgraniczną pomiędzy służbami z Republiki Czeskiej oraz Polski. W ćwiczeniach uczestniczyli także partnerzy projektu „Wspólne wykorzystanie systemów kamer do efektywnego zarządzania bezpieczeństwem w regionach przygranicznych”. Ponadto wykorzystany został zakupiony w ramach projektu sprzęt m.in. bezzałogowe statki powietrzne (drony).

 Partnerami projektu byli:

  • Straż Pożarna i Ratownicza Województwa Ołomunieckiego – partner wiodący projektu
  • Miasto Jeseník
  • Okręgowa Dyrekcja Policji Obwodu Ołomunieckiego
  • Gmina Nysów
  • Gmina Głuchołazy

Całkowite wydatki budżetowe projektu wyniosły 248.115,00 €, pokrycie finansowe realizacji projektu zostało zapewnione ze środków własnych partnerów projektu oraz dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w łącznej kwocie 210 897,75 €. Realizacja projektu nastąpiła w latach 2021 – 2023. Całkowita wartość projektu przypadająca na partnera projektu Gminę Nysa to 52.230,00 €. Dofinansowanie 85% kosztów kwalifikowalnych.

Redaktor: Adrian Kołodziej

Polecane aktualności z kategorii: Aktualności

Nyska Kronika Filmowa – odc. 445

Nyska Kronika Filmowa – odc. 445

21 czerwca 2024  

Zapraszamy na kolejne filmowe podsumowanie tygodnia. Z kamerą odwiedziliśmy pchli targ oraz Nyski Dom Kultury gdzie odbywały się Dni Seniora. Powiemy też o rozpoczęciu sezonu na kąpielisku miejskim oraz o absolutorium dla Burmistrza Nysy.

Wycieczki integracyjne dla uczniów polskich i ukraińskich

Wycieczki integracyjne dla uczniów polskich i ukraińskich

21 czerwca 2024  

W dniach 24 maja oraz 4 i 14 czerwca br. uczniowie ukraińscy i polscy wyróżniający się postawą społeczną uczestniczyli w wycieczkach finansowanych przez firmę Umicore. Łącznie uczestniczyło w nich prawie 150 uczniów. To już czwarta seria wycieczek integracyjnych realizowanych od wiosny 2022 r., których celem jest poznawanie ciekawych zakątków naszej Ojczyzny, ale także poznawanie się nawzajem.

Zarządzenie nr 58/2024 Burmistrza Nysy – konkurs na stanowisko dyrektora  Zespołu Szkolno–Przedszkolnego w Białej Nyskiej

Zarządzenie nr 58/2024 Burmistrza Nysy – konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno–Przedszkolnego w Białej Nyskiej

20 czerwca 2024  

ZARZĄDZENIE Nr 58/2024

Burmistrza Nysy

z dnia 19 czerwca 2024 r.

w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora

Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Białej Nyskiej prowadzonego przez Gminę Nysa.

 

Na postawie art. 30 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609, 721) oraz art. 63 ust. 10 ustawy z dnia
14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2024 r. poz. 737) zarządza się, co następuje:

§1

Ogłasza się konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Białej Nyskiej, 48-351 Biała Nyska, ul. Nyska 11.

 

§2

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko, o którym mowa w § 1 stanowi załącznik do zarządzenia.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Kordian Kolbiarz

Burmistrz Nysy

Zarządzenie nr 57/2024 Burmistrza Nysy – konkurs na stanowisko dyrektora  Zespołu Szkolno–Przedszkolnego w Niwnicy

Zarządzenie nr 57/2024 Burmistrza Nysy – konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno–Przedszkolnego w Niwnicy

20 czerwca 2024  

ZARZĄDZENIE Nr 57/2024

Burmistrza Nysy

z dnia 19 czerwca 2024 r.

w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora

Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Niwnicy prowadzonego przez Gminę Nysa.

 

Na postawie art. 30 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609, 721) oraz art. 63 ust. 10 ustawy z dnia
14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2024 r. poz. 737) zarządza się, co następuje:

§1

Ogłasza się konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego 48-321 Niwnica, Niwnica 127

§2

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko, o którym mowa w § 1 stanowi załącznik do zarządzenia.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Kordian Kolbiarz

Burmistrz Nysy

EFS Opolskie