Pogoda w Nysie

Czwartek 07.12.2023
Marcina, Ambrożego i Teodora
0°C
PM10 - 64 μg/m3
Stan powietrza - Umiarkowany
Projekt wspólne wykorzystanie systemów kamer

Projekt wspólne wykorzystanie systemów kamer

Kategoria: Aktualności
27 października 2023
DRUKUJ

Gmina Nysa wraz z polskimi i czeskimi partnerami zrealizowała transgraniczny projekt pn. „Společné využití kamerových systémů pro efektivní řízení bezpečnosti v příhraničních regionech” / „Wspólne wykorzystanie systemów kamer do efektywnego zarządzania bezpieczeństwem w regionach przygranicznych” nr CZ.11.4.120/0.0/0.0/20_032/0002851 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego poprzez program Interreg VA Czechy – Polska.

Celem projektu było stworzenie systemowego i trwałego instytucjonalnie narzędzia do monitorowania i skutecznego zapewniania bezpieczeństwa regionu przygranicznego Jeseník-Nysa za pomocą transgranicznego współdzielenia kamer.

W tym celu powołano grupę ekspertów, która na zorganizowanych pięciu spotkaniach (wspólne warsztaty – Gmina Nysa zorganizowała warsztaty w dniach 9-10.11.2022 r.) przeanalizowała aktualne uwarunkowania prawne i ograniczenia w zakresie obsługi nagrań z kamer, danych analitycznych z systemów kamer oraz stosowania bezzałogowych statków powietrznych w Czechach i Polsce.

Na podstawie analizy uwarunkowań krajowych oraz możliwości udostępniania danych (w nagłych przypadkach dane zanonimizowane, dane analityczne) zostały określone warunki techniczne i organizacyjne dla wspólnego wykorzystania systemu kamer do efektywnego zarządzania bezpieczeństwem, z uwzględnieniem specyfikacji kamer. Wszystko to ujęte zostało w dokumencie „Definicja warunków prawnych w projekcie” opracowanym na zakończenie projektu.

Warsztaty Gminy Nysa
Warsztaty Gminy Nysa
Warsztaty Gminy Nysa
Warsztaty Gminy Nysa

W ramach projektu w celu wsparcia praktycznego zastosowania systemów kamer została stworzona bezpieczna platforma techniczna z interfejsem, który pozwoli na współdzielenie nagrań z kamer lub wyjść analitycznych z nagrań z kamer z istniejącymi systemami.

Testy platformy podczas ćwiczeń HRANICE-23.
Testy platformy podczas ćwiczeń HRANICE-23.

W ramach testów platformy w ramach projektu pozyskano elementy kamer oraz środki bezzałogowe do weryfikacji możliwości udostępniania wybranych danych. Gmina Nysa jako partner pozyskała nowe kamery do monitoringu miejskiego w celu zmodernizowania wyeksploatowanych, najstarszych użytkowanych kamer znajdujących się na terenie miasta. Ponadto gmina pozyskała dla celów zarządzania kryzysowego oraz realizacji zadań Straży Miejskiej lekki dron DJI Mini 3 Pro.

Dron DJI Mini 3
Testy platformy podczas ćwiczeń HRANICE-23.
Jedna z nowych kamer monitoringu.
Jedna z nowych kamer monitoringu.

Warto wspomnieć, że partner wiodący projektu HZS Olomouckého kraje pozyskał w ramach projektu, kluczowego drona ELIOS 2 do realizacji działań wewnątrz budynków, a ponadto strażacy pozyskali kamery mobilne. Miasto Jesenik zakupiło mobile punkty kamerowe, a Gmina Głuchołazy zakupiła lekkiego drona oraz kamery do monitoringu miejskiego, w tym kamery rejestrujące ruch pojazdów (mających m.in. funkcje szczytywania tablic). Ostatni z partnerów Policja Republiki Czeskiej Województwa Ołomunieckiego skupił się na pozyskaniu kamer do monitorowania ruchu pojazdów, a także na stworzeniu wspólnej dla wszystkich partnerów platformy do wymiany nagrań z pozyskanych sprzętów kamerowych. Wszystko to ma się przyczynić efektywnego i skutecznego zarządzania bezpieczeństwem w regionach przygranicznych.

Dron ELIOS 2
Dron ELIOS 2

Realizując założenia projektu, Polscy partnerzy – Gmina Nysa oraz Gmina Głuchołazy, w dniu 16 marca 2023 r., w Urzędzie Miejskim w Nysie, zorganizowali dzień prezentacji projektu. Podczas spotkania przedstawione zostały założenia projektu z naciskiem na pozyskany sprzęt. Tuż po prezentacji odbył się pokaz zakupionego drona przez Gminę Nysa, a także goście odwiedzili Centrum Monitoringu Miejskiego znajdujące się w Straży Miejskiej w Nysie, gdzie mogli zobaczyć m.in. jak funkcjonują nowe pozyskane kamery.

Dzień prezentacji w Nysie.
Dzień prezentacji w Nysie.
Dzień prezentacji w Nysie.
Dzień prezentacji w Nysie.

Powstały system, oparty na współpracy partnerów umożliwi efektywne zarządzanie bezpieczeństwem w rejonach przygranicznych, poszerzy możliwości wzajemnego informowania się o zagrożeniach i zagrożeniach spowodowanych zarówno przez wpływy antropogeniczne, jak i naturalne. System będzie również przydatny na potrzeby zarządzania kryzysowego i współpracy służb ratowniczych. Autoryzowani użytkownicy zarówno po stronie czeskiej, jak i polskiej będą mogli szybko i skutecznie zareagować na sytuację i zmniejszyć jej negatywne skutki.

Warto wspomnieć, że w dniach 14-15 lutego 2023r. na przejściu granicznym Głuchołazy – Mikulovice odbyły się międzynarodowe ćwiczenia taktyczne pod kryptonimem „HRANICE-23”. W ćwiczeniach udział wzięły służby ratunkowe ze strony Polskiej i Czeskiej. Podczas ćwiczeń zrealizowano kilka epizodów. Pierwszym z nich był wypadek samochodu osobowego z samochodem ciężarowym „cysterną” przewożącą substancję chemiczną. Drugi epizod dotyczył katastrofy budowlanej – zawalenie budynku.

Ćwiczenia te pokazały ciągłą i nieustającą współpracę transgraniczną pomiędzy służbami z Republiki Czeskiej oraz Polski. W ćwiczeniach uczestniczyli także partnerzy projektu „Wspólne wykorzystanie systemów kamer do efektywnego zarządzania bezpieczeństwem w regionach przygranicznych”. Ponadto wykorzystany został zakupiony w ramach projektu sprzęt m.in. bezzałogowe statki powietrzne (drony).

 Partnerami projektu byli:

  • Straż Pożarna i Ratownicza Województwa Ołomunieckiego – partner wiodący projektu
  • Miasto Jeseník
  • Okręgowa Dyrekcja Policji Obwodu Ołomunieckiego
  • Gmina Nysów
  • Gmina Głuchołazy

Całkowite wydatki budżetowe projektu wyniosły 248.115,00 €, pokrycie finansowe realizacji projektu zostało zapewnione ze środków własnych partnerów projektu oraz dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w łącznej kwocie 210 897,75 €. Realizacja projektu nastąpiła w latach 2021 – 2023. Całkowita wartość projektu przypadająca na partnera projektu Gminę Nysa to 52.230,00 €. Dofinansowanie 85% kosztów kwalifikowalnych.

Redaktor: Adrian Kołodziej

Polecane aktualności z kategorii: Aktualności

Obwieszczenie Starosty Nyskiego

Obwieszczenie Starosty Nyskiego

6 grudnia 2023  

Starosta Nyski zawiadamia o wszczęciu na wniosek Zarządu Powiatu Nyskiego postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1632 O obejmującej budowę drogi dla rowerów oraz przebudowę i rozbudowę o kładkę rowerową.

Ostateczna lista wniosków dopuszczonych do głosowania w ramach Budżetu Obywatelskiego Gminy Nysa

Ostateczna lista wniosków dopuszczonych do głosowania w ramach Budżetu Obywatelskiego Gminy Nysa

6 grudnia 2023  

Po rozpatrzeniu protestów, przedstawiamy ostateczną listę wniosków dopuszczonych do głosowania w ramach Budżetu Obywatelskiego Gminy Nysa.

Apel o przywrócenie bezpośredniego połączenia kolejowego na trasie Nysa – Wrocław

Apel o przywrócenie bezpośredniego połączenia kolejowego na trasie Nysa – Wrocław

5 grudnia 2023  

W związku z pojawiającymi się w przestrzeni medialnej informacjami o likwidacji, z dniem 10 grudnia 2023 r., bezpośredniego połączenia kolejowego pomiędzy Nysą i Wrocławiem, apelujemy do samorządu województwa opolskiego i Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego (organizator połączeń kolejowych), o powstrzymanie procesu likwidacji tego bezpośredniego połączenia.

Obwieszczenie Starosty Nyskiego

Obwieszczenie Starosty Nyskiego

5 grudnia 2023  

Zapraszamy do zapoznania się z Obwieszczeniem Starosty Nyskiego.

EFS Opolskie