Pogoda w Nysie

Wtorek 03.10.2023
Teresy, Heliodora i Jana
15°C
PM10 - 12 μg/m3
Stan powietrza - Bardzo dobry
Przydomowe oczyszczalnie ścieków

Przydomowe oczyszczalnie ścieków

Kategoria: Aktualności
5 grudnia 2022
DRUKUJ

Właścicielu nieruchomości, jeżeli z przyczyn technicznych lub ekonomicznych nie możesz przyłączyć swojej nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej, a planujesz budowę przydomowej oczyszczalni ścieków pamiętaj o zgłoszeniu Burmistrzowi Nysy zamiaru eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków.

Instalacja przydomowej oczyszczalni ścieków w myśl art. 152. ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska podlega zgłoszeniu organowi ochrony środowiska.

Do zgłoszenia przydomowej oczyszczalni będą wymagane następujące dokumenty:

  1. Kopia mapy sytuacyjno-wysokościowej z naniesieniem lokalizacji oczyszczalni ścieków lub powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej
  2. Kopia dokumentu potwierdzającego zgłoszenie budowy lub wykonania innych robót budowlanych lub kopia pozwolenia na budowę, zgodnie z ustawą Prawo budowlane
  1. Kopia zaświadczenia potwierdzającego przyjęcie zgłoszenia wodnoprawnego
  1. Kopia dokumentacji technicznej przydomowej oczyszczalni ścieków (instrukcja eksploatacji), jeżeli została opracowana
  • Zapytaj sprzedawcę lub producenta oczyszczalni
  1. Kopia deklaracji, atestów, aprobat technicznych lub certyfikatów dotyczących instalowanej oczyszczalni ścieków
  • Zapytaj sprzedawcę lub producenta oczyszczalni
  1. W przypadku wykonania instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków dla celów zapewniających właściwe funkcjonowanie budynku mieszkalnego opłata skarbowa nie jest wymagana. W pozostałych przypadkach należy przedłożyć dowód uiszczenia opłaty skarbowej – 120 zł.
  2. Jeżeli działasz przez pełnomocnika należy dołączyć dowód uiszczenia opłaty skarbowej od dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa – 17 zł.

Jeżeli już korzystasz  z przydomowej oczyszczalni ścieków, ale nie została ona zgłoszona – nie czekaj na kontrolę. Zgłoś istniejącą instalację Burmistrzowi Nysy.

Kto, będąc obowiązany do zgłoszenia informacji dotyczących eksploatacji instalacji, nie spełnia tych obowiązków lub eksploatuje instalację niezgodnie ze złożoną informacją, podlega karze grzywny (art. 342 ustawy Prawa ochrony środowiska).

 

Informacja:

Wydział Rozwoju Wsi i Ochrony Środowiska

Urząd Miejski w Nysie

Tel. 77 40 80 523

Redaktor: Łukasz Bressa

Polecane aktualności z kategorii: Aktualności

Stypendia Burmistrza Nysy za osiągnięcia naukowe i sportowe uzyskane w roku szkolnym 2022/2023

Stypendia Burmistrza Nysy za osiągnięcia naukowe i sportowe uzyskane w roku szkolnym 2022/2023

3 października 2023  

Na podstawie uchwały Nr XXVI/434/2012 Rady Miejskiej  w Nysie z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie zasad udzielania stypendium dla uczniów zmienionej uchwałą nr XVIII/276/16 z dnia 30 marca 2016 r., uchwałą nr XXXIV/533/17 z dnia 30 marca 2017 r. oraz uchwałą nr XI/170/19 z dnia 3 lipca 2019 r.  Burmistrz Nysy przyznał stypendia 42 uczniom. Wnioski składane były przez nyskie szkoły podstawowe i ponadpodstawowe i dotyczyły osiągnięć uzyskanych w roku szkolnym 2022/2023.

Kolejne nocne zwiedzanie Twierdzy Nysa

Kolejne nocne zwiedzanie Twierdzy Nysa

2 października 2023  

Zapraszamy na niezwykłą nocną przygodę w sercu Twierdzy Nysa!

Spacer śladami nyskiego noblisty

Spacer śladami nyskiego noblisty

2 października 2023  

Nyski Dom Kultury i Punkt Informacji Turystycznej Bastion św. Jadwigi w Nysie zapraszają na kolejny piątkowy spacer z przewodnikiem. Wydarzenie odbędzie się 13 października. Początek o godz. 17.00.

Wielkie siatkarskie emocje w Hali Nysa!

Wielkie siatkarskie emocje w Hali Nysa!

2 października 2023  

Już 20 października pierwszy mecz w nowym sezonie PlusLigi rozegrają siatkarze PSG Stali Nysa. Od razu będzie to hitowe starcie w Hali Nysa!

EFS Opolskie