Przydomowe oczyszczalnie ścieków

Przydomowe oczyszczalnie ścieków

Kategoria: Aktualności
5 grudnia 2022
DRUKUJ

Właścicielu nieruchomości, jeżeli z przyczyn technicznych lub ekonomicznych nie możesz przyłączyć swojej nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej, a planujesz budowę przydomowej oczyszczalni ścieków pamiętaj o zgłoszeniu Burmistrzowi Nysy zamiaru eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków.

Instalacja przydomowej oczyszczalni ścieków w myśl art. 152. ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska podlega zgłoszeniu organowi ochrony środowiska.

Do zgłoszenia przydomowej oczyszczalni będą wymagane następujące dokumenty:

  1. Kopia mapy sytuacyjno-wysokościowej z naniesieniem lokalizacji oczyszczalni ścieków lub powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej
  2. Kopia dokumentu potwierdzającego zgłoszenie budowy lub wykonania innych robót budowlanych lub kopia pozwolenia na budowę, zgodnie z ustawą Prawo budowlane
  1. Kopia zaświadczenia potwierdzającego przyjęcie zgłoszenia wodnoprawnego
  1. Kopia dokumentacji technicznej przydomowej oczyszczalni ścieków (instrukcja eksploatacji), jeżeli została opracowana
  • Zapytaj sprzedawcę lub producenta oczyszczalni
  1. Kopia deklaracji, atestów, aprobat technicznych lub certyfikatów dotyczących instalowanej oczyszczalni ścieków
  • Zapytaj sprzedawcę lub producenta oczyszczalni
  1. W przypadku wykonania instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków dla celów zapewniających właściwe funkcjonowanie budynku mieszkalnego opłata skarbowa nie jest wymagana. W pozostałych przypadkach należy przedłożyć dowód uiszczenia opłaty skarbowej – 120 zł.
  2. Jeżeli działasz przez pełnomocnika należy dołączyć dowód uiszczenia opłaty skarbowej od dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa – 17 zł.

Jeżeli już korzystasz  z przydomowej oczyszczalni ścieków, ale nie została ona zgłoszona – nie czekaj na kontrolę. Zgłoś istniejącą instalację Burmistrzowi Nysy.

Kto, będąc obowiązany do zgłoszenia informacji dotyczących eksploatacji instalacji, nie spełnia tych obowiązków lub eksploatuje instalację niezgodnie ze złożoną informacją, podlega karze grzywny (art. 342 ustawy Prawa ochrony środowiska).

 

Informacja:

Wydział Rozwoju Wsi i Ochrony Środowiska

Urząd Miejski w Nysie

Tel. 77 40 80 523

Redaktor: Łukasz Bressa

Polecane aktualności z kategorii: Aktualności

„Czyste powietrze” – spotkanie informacyjne podczas Festynu Rodzinnego na boisku sportowym w Wierzbięcicach

„Czyste powietrze” – spotkanie informacyjne podczas Festynu Rodzinnego na boisku sportowym w Wierzbięcicach

24 czerwca 2024  

Serdecznie zapraszamy mieszkańców naszej gminy na spotkanie informacyjne z pracownikiem Gminnego Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego Programu „Czyste powietrze”, które odbędzie się 29 czerwca 2024 r. w godzinach od 15:00 do 17:00 podczas Festynu Rodzinnego na boisku sportowym w Wierzbięcicach.

”DESperaci” w Ludinghausen

”DESperaci” w Ludinghausen

24 czerwca 2024  

W niedzielne popołudnie 16 czerwca w Szkole Zawodowej Richarda von Weizsackera w Ludinghausen odbył się międzynarodowy koncert , który zabrał słuchaczy w magiczną muzyczną podróż dookoła świata. Organizatorem koncertu był chór „Glocke” . Nysę reprezentował zespół „DESperaci”, który powstał w  październiku 2023r.

Nyska Kronika Filmowa – odc. 445

Nyska Kronika Filmowa – odc. 445

21 czerwca 2024  

Zapraszamy na kolejne filmowe podsumowanie tygodnia. Z kamerą odwiedziliśmy pchli targ oraz Nyski Dom Kultury gdzie odbywały się Dni Seniora. Powiemy też o rozpoczęciu sezonu na kąpielisku miejskim oraz o absolutorium dla Burmistrza Nysy.

Wycieczki integracyjne dla uczniów polskich i ukraińskich

Wycieczki integracyjne dla uczniów polskich i ukraińskich

21 czerwca 2024  

W dniach 24 maja oraz 4 i 14 czerwca br. uczniowie ukraińscy i polscy wyróżniający się postawą społeczną uczestniczyli w wycieczkach finansowanych przez firmę Umicore. Łącznie uczestniczyło w nich prawie 150 uczniów. To już czwarta seria wycieczek integracyjnych realizowanych od wiosny 2022 r., których celem jest poznawanie ciekawych zakątków naszej Ojczyzny, ale także poznawanie się nawzajem.

EFS Opolskie