Od dziś uchodźcy z Ukrainy mogą otrzymać numer PESEL

Data publikacji: 16 marca 2022

Nadawanie numeru PESEL będzie prowadzone przez Wydział Spraw Obywatelskich – pok. 17, w godz. 7:00-15:00 w budynku Urzędu Miejskiego w Nysie przy ulicy Kolejowej 15.

Wniosek oraz kupon na wykonanie darmowego zdjęcia jest do pobrania w Urzędzie Miejskim w Nysie w Sali 200. Nadanie numeru PESEL umożliwi uchodźcom, którzy opuścili Ukrainę w związku z agresją rosyjską, korzystanie z pomocy socjalnej, medycznej oraz z systemu edukacji.

– Urząd Miejski mobilizuje wszystkich urzędników z różnych wydziałów, by pomogli w procedurze nadania numeru PESEL. Pomagać będą także wolontariusze ze znajomością języka ukraińskiego. Będziemy starali się, aby wszystkie nasze stanowiska w Wydziale Spraw Obywatelskich były cały czas dostępne i obsługiwały mieszkańców oraz uchodźców – mówi Marek Rymarz, wiceburmistrz Nysy.

Procedura składania wniosku

W ustawie o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa zapisano, że numer PESEL nadaje się obywatelowi Ukrainy, którego pobyt na terytorium RP uznano za legalny, na podstawie wniosku złożonego w dowolnym organie wykonawczym gminy w Polsce.

Obywatel Ukrainy składa wniosek osobiście w siedzibie organu gminy. W imieniu osoby nieposiadającej zdolności do czynności prawnych lub posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych ubiegającej się o nadanie numeru PESEL wniosek składa jedno z rodziców, opiekun, kurator lub opiekun tymczasowy.

Podczas składania wniosku od osoby, której dotyczy wniosek, pobiera się odciski palców, chyba że chodzi o osobę, która nie ukończyła 12. roku życia; od której chwilowo fizycznie nie jest możliwe pobranie odcisków któregokolwiek z palców.

Na mocy specustawy uchodźcy z Ukrainy mogą m.in. otrzymać numer PESEL i założyć Profil Zaufany. O nadanie numeru PESEL uchodźcy mogą wnioskować w dowolnym organie wykonawczym gminy. Mogą także podjąć w Polsce pracę i uzyskać dostęp do opieki zdrowotnej. Uczniowie i studenci mogą kontynuować naukę w polskich szkołach i uczelniach. Uchodźcom z Ukrainy przysługiwać też będzie pomoc finansowa. Zgodnie z ustawą dostaną oni jednorazowo 300 zł na osobę.

PESEL – KROK PO KROKU

  1. Wizyta w Urzędzie Miejskim w Nysie – sala 200 – wypełnienie wniosku przy pomocy pracowników Urzędu (wniosek jest dwujęzyczny polsko/ukraiński)
  2. Pobranie kuponu na zdjęcie i udanie się do fotografa (zdjęcie wykonywane jest bez kosztowo)
  3. Powrót do Urzędu Miejskiego – pok. 17 – nadanie numeru PESEL

Fot. gov.pl