Świadczenie pieniężne na zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy

Data publikacji: 25 marca 2022

W związku ze zmianą Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie maksymalnej wysokości świadczenia pieniężnego przysługującego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy oraz warunków przyznawania tego świadczenia i przedłużenia jego wypłaty z dnia 15 marca 2022 r. informujemy, że wnioski o wypłatę świadczenia należy składać do Ośrodka Pomocy Społecznej w Nysie, ul. Komisji Edukacji Narodowej 1A, pok. 22 (parter).

Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu 77 447 23 02

OPS w Nysie