Środki bez naboru

Data publikacji: 30 grudnia 2020

 

Na podstawie uchwały nr 102 Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2020 r., w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego (M.P. poz.662) Gmina Nysa otrzymała wsparcie w kwocie 11.715.290,00 zł które wesprze realizację poniższych inwestycji

Nazwy zadań i kwoty dofinansowania

Dofinansowanie w PLN Całkowita wartość inwestycji w PLN
1 Przebudowa dróg w Rynku 2 526 363,96 11 722 519,05
2 Przebudowa drogi w ul. Parkowej w Nysie 330 000,00 388 126,00
3 Przebudowa drogi w ul. 11 Listopada w Nysie 16 000,00 16 000,00
4 Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w rejonie ul. Sienkiewicza w Nysie 30 135,00
30 135,00
5 Budowa drogi w Skorochowie 35 000,00 35 000,00
6 Budowa dróg na terenie osiedla przy ul. Mickiewicza – Powstańców Śląskich w Nysie 700 000,00 831 250,00
7 Budowa kaplicy pogrzebowej w sołectwie Kępnica 100 000,00 221 000,00
8 Zagospodarowanie boiska sportowego przy ul. Brodzińskiego w Nysie 420 000,00 448 900,00
9 Budowa żłobka przy ul. 11 Listopada w Nysie 5 276 116,00 8 782 152,67
10
Przebudowa drogi w ul. Lazurowej w Nysie 80 000,00 94 000,00
11
Modernizacja boiska sportowego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kopernikach 62 612,23 62 612,23
12
Wykonanie pomnika Gyorgya Klapki 15 000,00 70 000,00
13
Przebudowa drogi w ulicy Batalionów Chłopskich
706 260,00
706 260,00
14
Budowa drogi w ulicy Wiosennej w Nysie
330 000,00
330 000,00
15
Zagospodarowanie boiska sportowego w Radzikowicach
30 000,00
50 000,00
16
Przebudowa drogi w Morowie
250 000,00
430 000,00
17
Przebudowa drogi bocznej do ulicy Krzywoustego w Nysie wraz z terenem przyległym
395 062,81
590 062,81
18 Budowa parku rowerowego przy ul. Brodzińskiego w Nysie 412 740,00 921 000,00
SUMA
11 715 290,00
25 729 017,76