Środki bez naboru

Data publikacji: 30 grudnia 2020

Na podstawie uchwały nr 102 Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2020 r., w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego (M.P. poz.662) Gmina Nysa otrzymała wsparcie w kwocie 11.715.290,00 zł które wesprze realizację poniższych inwestycji

 

Nazwy zadań i kwoty dofinansowania

Dofinansowanie w PLN Całkowita wartość inwestycji w PLN
1 Przebudowa dróg w Rynku 4 376 363,96 11 715 290,00
2 Przebudowa drogi w ul. Parkowej w Nysie 10 000,00 500 000,00
3 Przebudowa drogi w ul. 11 Listopada w Nysie 400 000,00 400 000,00
4 Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w rejonie ul. Sienkiewicza w Nysie 667 810,04 667 810,04
5 Budowa drogi w Skorochowie 35 000,00 35 000,00
6 Budowa dróg na terenie osiedla przy ul. Mickiewicza – Powstańców Śląskich w Nysie 700 000,00 700 000,00
7 Budowa kaplicy pogrzebowej w sołectwie Kępnica 100 000,00 221 000,00
8 Zagospodarowanie boiska sportowego przy ul. Brodzińskiego w Nysie 150 000,00 150 000,00
9 Budowa żłobka przy ul. 11 Listopada w Nysie 5 276 116,00 8 782 152,67
SUMA 11 715 290,00 23 171 252,71