Środki bez naboru

Data publikacji: 30 grudnia 2020

 

Na podstawie uchwały nr 102 Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2020 r., w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego (M.P. poz.662) Gmina Nysa otrzymała wsparcie w kwocie 11.715.290,00 zł które wesprze realizację poniższych inwestycji

Nazwy zadań i kwoty dofinansowania

Dofinansowanie w PLN 2021 r.
Dofinansowanie w PLN 2022 r. Całkowita wartość inwestycji w PLN
1 Przebudowa dróg w Rynku 1 930 729,85
595 634,11 11 018 045,70
2 Przebudowa drogi w ul. Parkowej w Nysie (zadanie zakończone)
330 000,00 0,00 388 126,00
3 Przebudowa drogi w ul. 11 Listopada w Nysie (zadanie zakończone) 16 000,00 0,00 16 000,00
4 Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w rejonie ul. Sienkiewicza w Nysie (zadanie zakończone)
30 135,00
0,00 30 135,00
5 Budowa drogi w Skorochowie (zadanie zakończone)
00,00 33 210,00
33 210,00
6 Budowa dróg na terenie osiedla przy ul. Mickiewicza – Powstańców Śląskich w Nysie (zadanie zakończone)
700 000,00 0,00 802 313,49
7 Budowa kaplicy pogrzebowej w sołectwie Kępnica (zadanie zakończone)
100 000,00 0,00 219 053,25
8 Zagospodarowanie boiska sportowego przy ul. Brodzińskiego w Nysie (zadanie zakończone)
420 000,00 0,00 478 483,01
9 Budowa żłobka przy ul. 11 Listopada w Nysie (zadanie zakończone)
5 276 116,00 0,00 8 735 905,56
10
Przebudowa drogi w ul. Lazurowej w Nysie 0,00
79 848,00 93 848,00
11
Modernizacja boiska sportowego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kopernikach (zadanie zakończone)
62 612,23 0,00 62 612,23
12
Wykonanie pomnika Gyorgya Klapki (zadanie zakończone)
15 000,00 0,00 15 000,00
13
Przebudowa drogi w ulicy Batalionów Chłopskich (zadanie zakończone)
706 259,15
0,00 706 259,15
14
Budowa drogi w ulicy Wiosennej w Nysie
12 361,50
317 761,75 1 743 123,25
15
Zagospodarowanie boiska sportowego w Radzikowicach (zadanie zakończone)
30 000,00
0
49 708,63
16
Przebudowa drogi w Morowie
0,00
250 000,00
409 800,17
17
Przebudowa drogi bocznej do ulicy Krzywoustego w Nysie wraz z terenem przyległym (zadanie zakończone)
397 005,66
0,00 542 618,40
18 Budowa parku rowerowego przy ul. Brodzińskiego w Nysie (zadanie zakończone)
414 022,77 0,00 916 100,00
SUMA
10 440 242,16
1 276 453,86
26 260 341,84

Odsetki bankowe w roku 2021 od momentu wpływu na konto do dnia 31 października – 1 282,77 zł

Powyższa kwota 1 282,77 zł zwiększyła wartość zadania pod nazwą Budowa parku rowerowego przy
ul. Brodzińskiego w Nysie.

Odsetki bankowe w listopadzie 2021 r. – 53,46 zł

Odsetki bankowe w grudniu 2021 r. – 47,21 zł

Odsetki bankowe w kwietniu 2022 r. – 22,58 zł

Powyższe kwoty 53,46 zł , 47,21 zł i 22,58 zł zwiększyły wartość zadania pod nazwą Budowa drogi w ulicy Wiosennej w Nysie.