Środki z II naboru w trybie konkursowym

Data publikacji: 7 kwietnia 2021

Na podstawie § 11 ust.1 uchwały nr 102 Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2020 r., w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego (M.P. poz.662, poz. 1011, poz. 1046 oraz poz. 1144), Gmina Nysa otrzymała wsparcie w kwocie 2.000.000,00 zł na inwestycję Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 2 przy Al. Wojska Polskiego w Nysie o 2 oddziały przedszkolne.

Zakres inwestycji: rozbudowa budynku SP2

  1. budowa 2 sal dydaktycznych z sanitariatami, kuchnią i stołówką
  2. roboty budowlano-montażowe
  3. termomodernizacja całego budynku
  4. zagospodarowanie terenu
  5. wyposażenie nowej części budynku

Efekty: 2 nowe oddziały przedszkolne; 50 nowych miejsc

Nazwa zadania i kwota

Dofinansowanie 2021 r. w PLN Dofinansowanie 2022 r. w PLN Całkowita wartość inwestycji w PLN
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 2 przy Al. Wojska Polskiego w Nysie o 2 oddziały przedszkolne 1 000 116,21 1 000 058,86 3 195 418,40
SUMA 2 000 175,07 3 195 418,40

Odsetki bankowe w roku 2021 od momentu wpływu na konto do dnia 31 października – 116,21 zł

Odsetki bankowe w grudniu 2021 – 13,04 zł

Odsetki bankowe w kwietnia 2022 – 28,83 zł

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych – wyniki drugiego naboru: https://www.gov.pl/web/uw-opolski/nieco-ponad-34-mln-zlotych-dla-woj-opolskiego-w-ramach-kolejnego-konkursu-rzadowego-funduszu-inwestycji-lokalnych