Środki z I naboru w trybie konkursowym

Data publikacji: 30 grudnia 2020

 

Na podstawie § 11 ust.1 uchwały nr 102 Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2020 r., w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego (M.P. poz.662), Gmina Nysa otrzymała wsparcie w kwocie 10.001.424,45 zł (w tym przyznane dofinansowanie 10.000.000,00 zł i odsetki na kwotę 1.424,45 zł) na inwestycję Budowa subregionalnego Centrum Przesiadkowego w Nysie w powiązaniu ze Szprychą nr 8 CPK

Partnerski projekt Gminy Nysa i Powiatu Nyskiego będzie realizowany w latach 2021 i 2022.

Zakres gminy: przebudowa dworca PKP, kompleksowe zagospodarowanie terenu, przebudowa wszystkich sieci i budowa nowych, przebudowa pasa drogowego w ul. Racławickiej, elementy inteligentnego systemu transportu. Efektem projektu będzie kompleksowy węzeł przesiadkowy integrujący wszystkie gałęzie transportu w Nysie – miasta subregionalnego woj. opolskiego.

 

Nazwa zadania i kwota

Dofinansowanie 2021 r. w PLN Dofinansowanie 2022 r. / 2023 r.
w PLN
Całkowita wartość inwestycji w PLN
Budowa subregionalnego Centrum Przesiadkowego w Nysie w powiązaniu ze Szprychą nr 8  CPK 1 677 773,26
8 323 853,33
13 806 428,82
SUMA 10 001 626,59
13 806 428,82

Odsetki bankowe w roku 2021 od momentu wpływu na konto do dnia 31 października – 884,91 zł.

Odsetki bankowe w roku 2021 od dnia 31 października 2021 do dnia 30 listopad 2021 r. – 84,93 zł

Odsetki bankowe w grudniu 2021 – 83,55 zł

Odsetki bankowe w kwietniu 2022 – 203,36 zł

Odsetki bankowe od kwietnia do czerwca 2022 – 167,70 zł

Odsetki bankowe za sierpień i wrzesień 2022 r. – 128,65 zł

Odsetki bankowe za listopad 2022 r. – 57,09 zł

Odsetki bankowe za grudzień 2022 r. – 16,40 zł