Środki z I naboru w trybie konkursowym

Data publikacji: 30 grudnia 2020

 

Na podstawie § 11 ust.1 uchwały nr 102 Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2020 r., w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego (M.P. poz.662), Gmina Nysa otrzymała wsparcie w kwocie 10.000.000,00 zł na inwestycję Budowa subregionalnego Centrum Przesiadkowego w Nysie w powiązaniu ze Szprychą nr 8 CPK

Partnerski projekt Gminy Nysa i Powiatu Nyskiego będzie realizowany w latach 2021 i 2022.

Zakres gminy: przebudowa dworca PKP, kompleksowe zagospodarowanie terenu, przebudowa wszystkich sieci i budowa nowych, przebudowa pasa drogowego w ul. Racławickiej, elementy inteligentnego systemu transportu. Efektem projektu będzie kompleksowy węzeł przesiadkowy integrujący wszystkie gałęzie transportu w Nysie – miasta subregionalnego woj. opolskiego.

 

Nazwa zadania i kwota

Dofinansowanie 2021 r. w PLN Dofinansowanie 2022 r. w PLN Całkowita wartość inwestycji w PLN
Budowa subregionalnego Centrum Przesiadkowego w Nysie w powiązaniu ze Szprychą nr 8  CPK 5 466 868,50 4 533 131,50 13 094 524,59
SUMA 10 000 000,00
13 094 524,59