SIM Nysa – dodatkowy nabór na mieszkania przy Kramarskiej

SIM Nysa – dodatkowy nabór na mieszkania przy Kramarskiej

Kategoria: Aktualności, Komunikat
4 sierpnia 2023
DRUKUJ

Projekt Municypalny Nysa SIM sp. z o.o. od 7 sierpnia 2023 roku będzie prowadził dodatkowy nabór wniosków w trybie ciągłym o zawarcie umowy najmu lokali mieszkalnych budowanych w ramach inwestycji mieszkaniowej przy ul. Kramarskiej w Nysie.

Nysa – drugi nabór wniosków na mieszkania

Celem dodatkowego naboru jest wyłonienie przyszłych najemców dla 15 mieszkań pozostałych do przydziału po naborze wniosków przeprowadzonym przez Gminę Nysa. Liczba lokali może ulec zmianie w trakcie naboru w przypadku ewentualnego rozwiązania dotychczas zawartych umów. Wykaz już przydzielonych oraz wolnych lokali wraz z wyliczoną kwotą partycypacji stanowi załącznik do niniejszej informacji.

Budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul. Kramarskiej w Nysie to budynek murowany metodą tradycyjną z elementami żelbetonowymi, wyposażony w instalację wodną, kanalizację sanitarną i deszczową, instalację centralnego ogrzewania oraz ciepłej wody użytkowej z sieci Nyskiej Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. Budynek posiada dwie klatki schodowe wyposażone w dźwigi osobowe, garaż podziemny o konstrukcji żelbetonowej, wyposażony we wszystkie niezbędne instalacje elektryczne, ppoż, oświetlenia głównego i awaryjnego, wentylację mechaniczną. Budynek będzie również wyposażony w instalację elektryczną wraz z osprzętem, instalację teletechniczną (internet, domofon, TV), instalację odgromową.

Inwestycja obejmuje łącznie 61 lokali, które zostaną wykończone „pod klucz” tj. ściany otynkowane, pomalowane, pokrycie podłóg panelami; łazienki wykończone płytkami ceramicznymi, wyposażone według projektu w wannę lub kabinę prysznicową (w zależności od metrażu), toaletę typu Geberit, umywalkę, baterie łazienkowe; na wyposażeniu aneksu kuchennego będzie płyta indukcyjna oraz zlewozmywak z baterią.

Wysokość czynszu i partycypacji Czynsz za najem mieszkania wyniesie 16,65 zł za 1 m2, z czego 11 zł przeznaczone będzie na spłatę kredytu obciążającego lokal. Wysokość pozostałych opłat będzie uzależniona od stawek stosowanych przez dostawców mediów.

Zgodnie z zasadami systemu budownictwa społecznego najemcy mieszkań wpłacają partycypację, która wynosi 2 080,00 zł za 1 m2. W przyszłości, jeśli najemca będzie chciał rozwiązać umowę najmu lokalu kwota partycypacji podlega zwrotowi.

Kryteria oceny wniosku

1) wnioskodawca oraz osoby zgłoszone do wspólnego zamieszkania nie posiadają tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego w Nysie, a w przypadku posiadania takiego tytułu wnioskodawca złoży oświadczenie, że do dnia objęcia lokalu nie będzie posiadać tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego w Nysie.
2) średni miesięczny dochód gospodarstwa domowego w 2022 roku nie przekracza kryterium dochodowego określonego w art. 7a ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 8 grudnia 2006 r. o finansowym wsparciu niektórych przedsięwzięć mieszkaniowych,
3) wnioskodawca posiada zdolność czynszową, przez którą rozumie się minimalną wysokość średniego miesięcznego dochodu gospodarstwa domowego osiągniętego w 2022 roku przypadającą na jednego członka gospodarstwa, wynoszącą nie mniej niż:
a) 125% najniższej emerytury w gospodarstwie domowym jednoosobowym,
b) 100% najniższej emerytury w gospodarstwie domowym wieloosobowym.

Aby spełnić kryterium dochodowe średni, miesięczny dochód gospodarstwa domowego w roku 2022 musi mieścić się w następujących widełkach:
1) w gospodarstwie jednoosobowym – od 1 985,55 zł do 4 689,70 zł,
2) w gospodarstwie dwuosobowym – od 3 176,88 zł do 6 565,58 zł,
3) w gospodarstwie trzyosobowym – od 4 765,32 zł do 9 066,76 zł,
4) w gospodarstwie czteroosobowym – od 6 353,76 zł do 10 629,99 zł,
5) w gospodarstwie pięcioosobowym – od 7 942,20 zł do 12 818,52 zł.

Ważne: dochód w rozumieniu ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych.

Przykładowe obliczenie dochodu miesięcznego dla wynagrodzenia 5 000,00 zł brutto (umowa o pracę):
Przychód 5 000,00 zł (do wypłaty 3 738,19 zł)
koszty uzyskania przychodu – 250,00 zł
należny podatek dochodowy – 188,00 zł
składki na ubezpieczenia społeczne – 685,50 zł
składka na ubezpieczenie zdrowotne – 388,31 zł

Dochód, który należy podać do wniosku 3 488,19 zł
(przychody podlegające opodatkowaniu na zasadach ogólnych, pomniejszone o: koszty uzyskania przychodu, należny podatek dochodowy, składki na ubezpieczenia społeczne niezaliczone do kosztów uzyskania przychodu, składki na ubezpieczenie zdrowotne).

Osoby zainteresowane składają wypełniony wniosek. Wnioskodawcy, którzy spełnią kryteria oceny zostaną umieszczeni na liście najemców. Pierwsza lista najemców zostanie sporządzona spośród wniosków złożonych od 7 do 18 sierpnia 2023 roku.

Wnioskodawcy zostaną uszeregowani na liście najemców według ilości otrzymanych punktów – osoby wyżej na liście będą miały pierwszeństwo w wyborze lokalu przed kolejnymi osobami na liście. Jeśli nadejdzie kolej danej osoby z listy to: dokonuje ona wyboru wolnego lokalu, podpisuje umowę partycypacji i w ciągu 30 dni wpłaca partycypację.

Szczegółowe informacje na temat naboru można uzyskać w siedzibie Projekt Municypalny Nysa SIM sp. z o.o. przy ul. Marcinkowskiego 2 – 4 w Nysie, pod nr telefonu 798 624 494 oraz na stronie internetowej www.sim.nysa.pl

Pliki do pobrania

1. Ogłoszenie o naborze

2. Zarządzenie Prezesa Zarządu o naborze

3. Wniosek

4. Wzór umowy partycypacji

5. Regulamin wynajmowania mieszkań przy ul. Kramarskiej

6. Wzór umowy najmu mieszkania przy ul. Kramarskiej

7. Wykaz lokali

Redaktor: Andrzej Babiński

Polecane aktualności z kategorii: Aktualności

Nyska Kronika Filmowa – odc. 445

Nyska Kronika Filmowa – odc. 445

21 czerwca 2024  

Zapraszamy na kolejne filmowe podsumowanie tygodnia. Z kamerą odwiedziliśmy pchli targ oraz Nyski Dom Kultury gdzie odbywały się Dni Seniora. Powiemy też o rozpoczęciu sezonu na kąpielisku miejskim oraz o absolutorium dla Burmistrza Nysy.

Wycieczki integracyjne dla uczniów polskich i ukraińskich

Wycieczki integracyjne dla uczniów polskich i ukraińskich

21 czerwca 2024  

W dniach 24 maja oraz 4 i 14 czerwca br. uczniowie ukraińscy i polscy wyróżniający się postawą społeczną uczestniczyli w wycieczkach finansowanych przez firmę Umicore. Łącznie uczestniczyło w nich prawie 150 uczniów. To już czwarta seria wycieczek integracyjnych realizowanych od wiosny 2022 r., których celem jest poznawanie ciekawych zakątków naszej Ojczyzny, ale także poznawanie się nawzajem.

Zarządzenie nr 58/2024 Burmistrza Nysy – konkurs na stanowisko dyrektora  Zespołu Szkolno–Przedszkolnego w Białej Nyskiej

Zarządzenie nr 58/2024 Burmistrza Nysy – konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno–Przedszkolnego w Białej Nyskiej

20 czerwca 2024  

ZARZĄDZENIE Nr 58/2024

Burmistrza Nysy

z dnia 19 czerwca 2024 r.

w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora

Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Białej Nyskiej prowadzonego przez Gminę Nysa.

 

Na postawie art. 30 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609, 721) oraz art. 63 ust. 10 ustawy z dnia
14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2024 r. poz. 737) zarządza się, co następuje:

§1

Ogłasza się konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Białej Nyskiej, 48-351 Biała Nyska, ul. Nyska 11.

 

§2

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko, o którym mowa w § 1 stanowi załącznik do zarządzenia.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Kordian Kolbiarz

Burmistrz Nysy

Zarządzenie nr 57/2024 Burmistrza Nysy – konkurs na stanowisko dyrektora  Zespołu Szkolno–Przedszkolnego w Niwnicy

Zarządzenie nr 57/2024 Burmistrza Nysy – konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno–Przedszkolnego w Niwnicy

20 czerwca 2024  

ZARZĄDZENIE Nr 57/2024

Burmistrza Nysy

z dnia 19 czerwca 2024 r.

w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora

Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Niwnicy prowadzonego przez Gminę Nysa.

 

Na postawie art. 30 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609, 721) oraz art. 63 ust. 10 ustawy z dnia
14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2024 r. poz. 737) zarządza się, co następuje:

§1

Ogłasza się konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego 48-321 Niwnica, Niwnica 127

§2

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko, o którym mowa w § 1 stanowi załącznik do zarządzenia.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Kordian Kolbiarz

Burmistrz Nysy

EFS Opolskie