BUDOWA I PRZEBUDOWA DRÓG NA OSIEDLU PRZY UL. ORLĄT LWOWSKICH W NYSIE POD KĄTEM ROZWOJU MIESZKALNICTWA

Data publikacji: 29 czerwca 2022

 

 

 

Zadanie dofinansowane ze środków Rządowego Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

Promesa NR 01/2021/766/PolskiLad

Całkowita wartość inwestycji: 31 886 219,21 zł

Kwota dofinansowania: 23 700 991,40 zł

Udział własny: 8 185 227,81 zł

Cele: Projekt obejmuje branżę: drogową, sanitarną – kan. deszczowa, kan. sanitarna i sieć wodociągowa, elektryczną. Zostaną wybudowane i przebudowane drogi, co wpłynie pozytywnie na sektor nieruchomości mieszkaniowych, który jest jednym z kluczowych sektorów gospodarki i odgrywa istotną rolę jako stymulator rozwoju gospodarczego, lecz także stwarza warunki do sprawnego funkcjonowania i rozwoju całej gospodarki w tym Gminy Nysa.

Efekty:

Powstanie spójnego systemu komunikacyjnego.

Harmonogram realizacji: 2022 – 2024

Dofinansowanie uzyskane w 2022 r.

Okres realizacji inwestycji powyżej 12 miesięcy