DOPOSAŻENIE JEDNOSTEK OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH GMINY NSYA

Data publikacji: 4 stycznia 2023

 

Gmina Nysa otrzymała dotację w wysokości 166 380,00 zł na powierzenie realizacji zadań z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości w zakresie Wsparcia i rozwoju systemu instytucjonalnego pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom oraz realizacji przez jednostki sektora finansów publicznych zadań ustawowych związanych z ochroną interesów osób pokrzywdzonych przestępstwem i świadków oraz likwidacją skutków pokrzywdzenia przestępstwem.

Nazwa zadania: Doposażenie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Nysa

Cel: Otrzymane dofinansowanie przeznaczone zostanie na realizację działania w zakresie nabycia wyposażenia i sprzętu ratownictwa w imieniu własnym na rzecz:

  1. Ochotniczej Straży Pożarnej Domaszkowice w postaci:

– rękawic HexArmor Ext Rescue 4011 – 3 pary,

– przenośnego systemu oświetleniowego o dużej mocy Floodlight SINGLE o natężeniu światła do 18000 lm z akumulatorem o pojemności 50 Ah – 2 szt.,

– butów CURT – 3 pary,

– wentylatora oddymiającego – 1 szt.,

– hełmów strażackich Dragon – 5 szt.,

– latarek do hełmu – 5 szt.,

– kamer termowizyjnych K2 – 2 szt.,

– czujnika bezruchu – 1 szt.,

– zestawu hydraulicznego Lukas 70 MPa – 1 szt.,

– aparatu powietrznego x-pro – 1 szt.,

– piły spalinowej do drewna STIHL MS 231 PM3 – 1 szt.,

– piły do stali i betonu STIHL TS420 – 1 szt.,

  1. Ochotniczej Straży Pożarnej Kubice w postaci:

– rękawic HexArmor Ext Rescue 4011 – 4 pary,

– przenośnego systemu oświetleniowego o dużej mocy Floodlight SINGLE o natężeniu światła do 18000 lm z akumulatorem o pojemności 50 Ah – 2 szt.,

– butów CURT – 3 pary,

– hełmów strażackich Dragon – 7 szt.,

– kamer termowizyjnych K2 – 2 szt.,

– piły spalinowej do drewna STIHL MS 231 PM3 – 1 szt.,

  1. Ochotniczej Straży Pożarnej Wyszków Śląski w postaci:

– rękawic HexArmor Ext Rescue 4011 – 3 pary,

– przenośnego systemu oświetleniowego o dużej mocy Floodlight SINGLE o natężeniu światła do 18000 lm z akumulatorem o pojemności 50 Ah – 2 szt.,

– wentylatora oddymiającego – 1 szt.,

– hełmów strażackich Dragon – 2 szt.,

– kamery termowizyjnej K2 – 1 szt.,

– piły spalinowej do drewna STIHL MS 231 PM3 – 1 szt.,

– radiostacji nasobnej Hytera BD 505 – 1 szt.

Całkowita wartość inwestycji: 166 380,00 zł

Kwota dofinansowania: 164 683,40 zł

Udział własny: 1696,60 zł

Informacje na temat Funduszu Sprawiedliwości znajdziecie Państwo pod linkiem: www.funduszsprawiedliwosci.gov.pl