Modernizacja i konserwacja „Pięknej Studni” przy ul. Wrocławskiej w Nysie

Data publikacji: 19 grudnia 2023

W ramach programu Ochrona zabytków, Gmina Nysa otrzymała zwrot części poniesionych nakładów w  2021 roku na realizację zadania: „Nysa, studnia miejska „Piękna Studnia” przy ul. Wrocławskiej (1686 r. ): modernizacja i konserwacja studni”.

Piękna Studnia stanowi jeden z najcenniejszych i najpiękniejszych zabytków Nysy. Podobnie jak inne zabytki, przeszła wiele kataklizmów. Okazała się wyjątkowo odporna na korozję i wandalizm. Przetrwała także wiele bombardowań miasta. W czasie drugiej wojny światowej jej obudowa została ukryta w forcie na obrzeżach parku. Studnia była poddawana zabiegom konserwatorskim w latach 1889, 1935 i 1970, 2000 i 2021. Renowacja z roku 2000 przywróciła na jej szczycie wizerunek złotego podwójnego orła Habsburgów. Jako nieodzowny symbol miasta widnieje również współcześnie na licznych publikacjach o Nysie.

Celem realizowanego w 2021 roku zadania było:

– oczyszczenie marmurowej cembrowiny z zabrudzeń i wtórnych uzupełnień, nawarstwień węglowych, mechaniczne usunięcie spoin między ciosami kamienia, impregnacja osłabionych miejsc roztworami żywic syntetycznych, uzupełnienie ubytków, klejenie ewentualnych pęknięć w marmurze, częściowe przywrócenie poleru na marmurze, zabezpieczenie powierzchni marmuru poprzez wgrzanie wosku mikrokrystalicznego, patynowanie uzupełnień, spoinowanie ciosów kamiennych zaprawą mineralną,

– oczyszczenie żelaznej kraty z zabrudzeń i starej farby oraz kitów założonych pomiędzy płaskownikami kraty, stabilizacja produktów korozji, następnie pokrycie farbami podkładową i nawierzchniową,  złocenie inskrypcji,

– oczyszczenie powierzchni pompy i położenie na niej nowej warstwy zabezpieczającej,

– odnowienie elementów zrekonstruowanych wcześniej z żywicy epoksydowej.

Koszt całego zadania opiewał na kwotę 79 000 zł, natomiast wysokość przyznanej refundacji
z programu Ochrona zabytków wyniosła 20 000 zł.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.