MODERNIZACJA STADIONU POLONIA W NYSIE

Data publikacji: 15 lipca 2022

 

 

Zadanie dofinansowane ze środków Rządowego Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

Wstępna Promesa NR Edycja2/2021/1346/PolskiLad

Promesa NR Edycja2/2021/1346/PolskiLad

Całkowita wartość inwestycji: 25 000 000,00 zł

Kwota dofinansowania: 22 500 000,00 zł

Udział własny: 2 500 000,00 zł

Cele: Głównym celem inwestycji jest zwiększenie roli sportu jako czynnika rozwoju Gminy Nysa. Dzięki realizacji projektu zwiększy się dostęp drużyn, indywidualnych sportowców i społeczności lokalnej do infrastruktury sportowej. Stworzone zostaną warunki dla rozwoju sportu młodzieżowego, seniorskiego, w tym także osób niepełnosprawnych. Posiadanie przez gminę nowoczesnego obiektu, wydłuży sezon sportowy, otworzy nowe możliwości dla organizacji imprez sportowych o randze krajowej, zwiększy atrakcyjność turystyczną i stanie się elementem promocji Gminy Nysa miasta subregionalnego południowej części Opolszczyzny.

Efekty:

Inwestycja obejmuje kompleksową modernizację stadionu Polonia w Nysie.

Zakres planowanych robót:

 • budowa boiska piłkarskiego,
 • budowa bieżni lekkoatletycznej z nawierzchnią syntetyczną,
 • przeniesienie istniejącej nawierzchni trawiastej na boisko przy ul. Brodzińskiego,
 • budowa trybuny zachodniej wraz z zadaszeniem,
 • budowa niezadaszonej trybuny wschodniej,
 • budowa budynku szatniowego z zadaszoną trybuną i węzłami sanitarnymi,
 • remont istniejących murków oporowych i wiaty dla komentatora zawodów,
 • montaż dwóch wiat stadionowych dla zawodników rezerwowych i wiaty stadionowej dla noszowych,
 • budowa kortów tenisowych otwartych,
 • budowa kontenerów sanitarnych,
 • montaż ogrodzenia bieżni i piłkochwytów boiska piłkarskiego,
 • montaż ogrodzenia terenu wraz z furtami systemu wejścia/wyjścia kibica, montaż balustrad,
 • budowa utwardzonych ciągów komunikacyjnych oraz wymiana nawierzchni istniejących ciągów komunikacyjnych,
 • budowa schodów terenowych,
 • wykonanie zieleni urządzonej,
 • budowa instalacji zewnętrznych: kanalizacja deszczowa z instalacją drenarską boiska i terenu, sieć wodociągowa, kanalizacja sanitarna, sieć energetyczna z oświetleniem boiska piłkarskiego, bieżni i terenu, nagłośnienie i monitoring.

Zakończenie realizacji: 2024 r.

Dofinansowanie uzyskane w 2022 r.

Okres realizacji inwestycji powyżej 12 miesięcy