DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA „POSIŁEK W SZKOLE I W DOMU” – MODUŁ 3

Data publikacji: 2 lipca 2021

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

„POSIŁEK W SZKOLE I W DOMU” – MODUŁ 3

Wspieranie w latach 2019-2023 organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków.

W roku 2021 Gmina Nysa otrzymała dofinansowanie w wysokości 56 028,43 zł.

Całkowita wartość zadania wynosi 70085,98 zł.

Zadanie będzie realizowane w odniesieniu do szkół:

  • Szkoła Podstawowa nr 1 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Nysie ;
  • Szkoła Podstawowa Nr 10 z Oddziałami Integracyjnymi im. J.H. Dąbrowskiego w Nysie.

Całkowity koszt realizacji zadania w Szkole Podstawowej nr 1 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Nysie wynosi 25017,98 zł, w tym dofinansowanie z budżetu państwa 19974,03 zł.

Całkowity koszt realizacji zadania w Szkole Podstawowej Nr 10 z Oddziałami Integracyjnymi im. J.H. Dąbrowskiego w Nysie wynosi 45068,00 zł, w tym dofinansowanie z budżetu państwa 36054,40 zł.

Zadanie polega na doposażeniu oraz poprawie standardu funkcjonujących w obu szkołach kuchni i stołówek.