PRZEBUDOWA I ZMIANA UŻYTKOWANIA BUDYNKU PRZEDSZKOLNEGO NA BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY W KĘPNICY

Data publikacji: 11 stycznia 2022

 

Zadanie dofinansowane ze środków Funduszu Dopłat w Banku Gospodarstwa Krajowego zasilanego środkami budżetu państwa, w ramach rządowego programu bezzwrotnego wsparcia budownictwa mieszkaniowego.

 

Umowa nr BSK/21/21/0002222 z dnia 12.10.2021 r.

Kwota dofinansowania: 770 135,10 zł

Kwota wydatków kwalifikowanych: 1 083 848,94 zł

Całkowita wartość inwestycji: 1 083 848,94 zł

Cele: Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku przedszkola w Kępnicy na budynek mieszkalny wielorodzinny, w wyniku którego powstanie 6 lokali mieszkalnych stanowiących mieszkaniowy zasób gminy, o łącznej powierzchni użytkowej 196,63 m2.

Efekty: Powstanie 6 lokali mieszkalnych

Harmonogram: 2019 – 2022

Zadanie trzyletnie (rozpoczęcie realizacji w dniu 2 grudnia 2019 r.) umowa dofinansowania podpisana w roku 2021.