Remont części elewacji Kościoła pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Kępnicy

Data publikacji: 20 lutego 2024

Zadanie dofinansowane ze środków Rządowego Fundusz Polski Ład: Rządowy Program Odbudowy Zabytków

Wstępna Promesa:  NR RPOZ/2022/7393/PolskiLad

Całkowita wartość inwestycji: 168.146,99 zł

Kwota dofinansowania: 149.000,00 zł

Udział własny: 11,39%

Kwota wkładu własnego: 19.146,99 zł

Nazwa zadania: Remont części elewacji Kościoła pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Kępnicy

Opis Inwestycji: Kościół pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Kępnicy dz. nr 128, wpisany do rejestru zabytków województwa opolskiego pod nr 25/50 decyzją z dnia 20.02.1950r., rozszerzenie 292/2020 z 10.02.2020r. został zbudowany w połowie XIII w. w stylu romańskim. W późniejszym okresie był kilkakrotnie przebudowywany, m. in. w 1754 i 1883 r. Podczas tych prac zatarte zostały zasadnicze cechy pierwotnego stylu. Ołtarz główny pochodzi z XVII/XVIII w. Nawa kościoła opięta lizenami z niskimi szkarpami, wieża na planie kwadratu bez hełmu, dwa gotyckie portale. Okna ujęte są w płaskie opaski z podkreślonymi elementami łuków. Podziały horyzontalne stanowią gzymsy i parapety. Do głównego korpusu dobudowano wieżę – dzwonnicę. Od strony południowej dobudowano przybudówkę tj . Boczne wejście do Kościoła . W prezbiterium zachowało się Epitafium z 1564r. oraz polichromie ścienne. Prezbiterium oddzielone od pozostałej części łukiem tęczowym zamkniętym. Elewacja Kościoła w katastrofalnym stanie pomimo remontu w 2009roku. ( prace wykonane przez wykonawcę niezgodnie z technologią przy zbyt wysokich temperaturach – wykonawca zlikwidował działalność). Kościół stanowi jedną z atrakcji na szlaku Czarownic . Jest też często odwiedzany przez turystów z Polski jak i zagranicznych.

Celem prac konserwatorskich będzie remont elewacji budynku Kościoła pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Kępnicy zgodnie z pozwoleniem nr 140/N/2023 z dnia 20.02.2023r. (ZN.5142.2.2023.SR) w zakresie:

  1. Oczyszczenie elewacji i wzmocnienie strukturalne tynków
  2. Wykonanie uzupełnień tynków materiałem o analogicznym składzie jak historyczne wyprawy tynkarskie.
  3. Malowanie elewacji i scalanie kolorystyczne według kolorystyki kościoła według załączonego projektu robót budowlanych autorstwa dr inż. Arch. Piotra Opałki, i programu prac konserwatorskich dla fragmentów elewacji kościoła parafialnego pw.  Wniebowzięcia NMP w Kępnicy autorstwa Doroty Gryczewskiej (styczeń 2021) uzgodnionego pod nr ZN.5142.2.2023.SR.

 

Przewidywany okres realizacji inwestycji: do 12 miesięcy