Renowacja zewnętrznej stolarki drzwiowej w Bazylice Mniejszej w Nysie.

Data publikacji: 20 lutego 2024

 

Zadanie dofinansowane ze środków Rządowego Fundusz Polski Ład: Rządowy Program Odbudowy Zabytków

 

Wstępna Promesa:  NR RPOZ/2022/6434/PolskiLad

Całkowita wartość inwestycji: 543.756,57 zł

Kwota dofinansowania: 10.875,14 zł

Kwita udziału własnego: 532.881,43 zł

Udział własny: 2,00 %

Nazwa Inwestycji: Renowacja zewnętrznej stolarki drzwiowej w Bazylice Mniejszej w Nysie.

Opis Inwestycji: Przeszło 800 lat nieprzerwanego trwania ukształtowało ten kościół, który nazywany jest „Katedrą Nyską”. Powstał w wyniku oddziaływania wielorakich wpływów, różnych impulsów artystycznych i ewolucji form stylowych. Ocalony przez wieki od unicestwienia, stanowi niezwykle cenne i unikalne świadectwo kultury, sztuki  i historii. Można powiedzieć z pełną odpowiedzialnością, że znaczenie Kościoła św. Jakuba i św. Agnieszki w Nysie zdecydowanie wykracza poza poziom lokalny i regionalny. Budowla funkcjonuje jako symbol Nysy , dawnej stolicy Księstwa Biskupiego. W czasach nowożytnych była znakiem bogactwa i rozkwitu miasta nazywanego często „Śląskim Rzymem”, a w dobie współczesnej, po 1945 roku stała się symbolem odrodzenia po wojnie i zachowania bezcennego dziedzictwa minionych wieków. Obiekt, który jest własnością Parafii Rzymskokatolickiej Św. Jakuba Starszego Apostoła i Św. Agnieszki, został wpisany do rejestru zabytków dnia 28.09.1955 r. pod numerem 116/55, pod nazwą „Kościół parafialny pod wezwaniem św. Jakuba.” W 2009 roku fara św. Jakuba otrzymała uroczysty tytuł „Bazyliki Mniejszej”, a w 2011 roku została wpisana na prezydencką listę „Pomników Historii”. Podmiotem wnioskującym o dotację jest Parafia Rzymskokatolicka św. Jakuba St. i św. Agnieszki w Nysie., ul. Plac Katedralny 7.

Zakres planowanych prac obejmuje: renowację i odnowienie 5 drewnianych drzwi nyskiej bazyliki, podniesienie walorów estetycznych najważniejszego zabytku miasta Nysa, zabezpieczenie drzwi przed dalszym niszczeniem związanym z czynnikami atmosferycznymi, wskazanie na piękno i kunszt drewnianych drzwi do zabytku wpisanego do rejestru zabytków, ochrona dziedzictwa narodowego poprzez troskę o wspólne dobro, jakim niewątpliwie jest Kościół Bazyliki Nyskiej.

Przewidywany okres realizacji inwestycji: do 12 miesięcy