ROZBUDOWA SYTEMU ZAOPATRZENIA W WODĘ I ODBIORU ŚCIEKÓW SANITARNYCH Z TERENU REGIONALNEGO PARKU PRZEMYSŁOWEGO WSSE „INVEST-PARK” W GMINIE NYSA

Data publikacji: 14 grudnia 2023

Zadanie dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

 

Data podpisania umowy o dofinansowanie: 04.12.2023 r.

Całkowita wartość zadania: 11.478.757,69 zł

Wartość dofinansowania: 11.249.182,53 zł

Opis zadania:

Cele:

Celem projektu są działania prowadzone w zakresie gospodarki wodnościekowej, które mogą przyśpieszyć lub zahamować dalszy rozwój gminy i regionu. Ponadto w ogromnym stopniu wpływają na jakość życia mieszkańców oraz stan środowiska naturalnego.

System zasilania w wodę: Celem inwestycji jest zwiększenie możliwości zasilania w wodę terenu RPP WSSE „INVEST-PARK” w zakresie jej ilości, a ponadto w przypadku chwilowych niedoborów cieśnienia w sieci oraz zaistnienia pożaru, zwiększona zostanie podaż chwilowa wody.

Kanalizacja sanitarna: Celem inwestycji jest odprowadzenie dodatkowych ilości ścieków sanitarnych z terenu RPP WSSE „INVEST-PARK”, poprzez system budowy dwóch kolektorów kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej z włączeniem do istniejącej sieci miejskiej.

Efekty:

System zasilania w wodę

Efektem będzie poprawa sprawności i możliwości systemu wodociągowego zasilającego w wodę do celów bytowo-gospodarczych mieszkańców miasta Nysa: osiedle przy ul. Orzeszkowej, osiedle mieszkaniowe Zamłynie z możliwością zaopatrzenia w wodę zbiorników wody czystej w Nysie obsługujących całe miasto, a także wsie: Skorochów, Głębinów, Radzikowice w Gminie Nysa oraz kilka wsi w Gminie Pakosławice. Wybudowana zostanie tranzytowa sieć wodociągowa, która przebiegać będzie od włączenia do istniejącej magistrali wodociągowej przy ul. Orzeszkowej
w Nysie, następnie przejściem pod dnem rzeki Nysa Kłodzka, przez miejscowość Skorochów, gdzie rozbudowana zostanie hydrofornia i dalej do połączenia z systemem wodociągowym Strefy ekonomicznej.

 

Kanalizacja sanitarna

W końcowym efekcie ścieki sanitarne trafią do Oczyszczalni Miejskiej w Nysie.

Zakończenie realizacji: 2025 r.

Dofinansowanie uzyskane w 2023 r.

Okres realizacji inwestycji powyżej 12 miesięcy