Remont elewacji Kościoła P.W. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Nysie od strony ul. Emilii Gierczak wraz z wieżami (bez kopuł)

Data publikacji: 20 lutego 2024

 

Zadanie dofinansowane ze środków Rządowego Fundusz Polski Ład: Rządowy Program Odbudowy Zabytków

 

Promesa:  NR Edycja2RPOZ/2023/3354/PolskiLad

Całkowita wartość inwestycji: 2.994.800,00 zł

Kwota dofinansowania: 2.934.005,56zł

Udział własny: 2,03% %

Kwota udziału własnego:  60.794,44 zł

Nazwa zadania: Remont elewacji Kościoła P.W. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Nysie od strony ul. Emilii Gierczak wraz z wieżami (bez kopuł)

Opis Inwestycji: Zakres obejmuje prace konserwatorskie w zabytkowym obiekcie sakralnym – Kościele p.w. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Nysie. Obiekt wpisany jest do rejestru zabytków województwa opolskiego pod numerem 922/64 decyzją z dnia 30.05.1964 r. Zbudowany w XVII w. barokowy kościół murowany, jednonawowy z kaplicami i emporami po bokach oraz dwiema wieżami, o wysokiej wartości historycznej i artystycznej, zwany „perłą śląskiego baroku”. Podmiotem wnioskującym o dotację jest Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Apostołów Piotra i Pawła w Nysie, ul. Bracka 18.

Prace będą prowadzone na elewacji zachodniej oraz wieżach, w tym:

– prace konserwatorskie przy elementach z granitu, piaskowca oraz marmuru: kompleksowa konserwacja elementów kamiennych ściśle wg wytycznych programu prac konserwatorskich zatwierdzonego przez OWKZ, decyzja nr 127/N/2022 z dnia 02.03.2022 r., oczyszczenie elementów z nalotów i uszkodzonych starych powłok;

– prace konserwatorskie przy elementach z zapraw: usunięcie wadliwych tynków wtórnych, impregnacja wzmacniająca oraz wklejenie odspojonych tynków pierwotnych, klejenie uszkodzonych elementów sztukatorskich, odsolenia, uzupełnienie ubytków i rekonstrukcja elementów sztukatorskich;

– prace konserwatorskie elementów drewnianych oraz z żelaza i stali, kompleksowa konserwacja elementów kamiennych ściśle według wytycznych programu prac konserwatorskich zatwierdzonego przez OWKZ, oczyszczenie elementów z nalotowi uszkodzonych starych powłok;

– obróbki blacharskie: wymiana uszkodzonych obróbek blacharskich na nowe z blachy miedzianej;

– roboty malarskie; farby fasadowe krzemianowe według wzornika kolorów po zatwierdzeniu przez nadzór konserwatorski;

– montaż i demontaż rusztowań;

– prace dokumentacyjne i inwentaryzacyjne.

Przewidywany okres realizacji inwestycji: do 30.11.2024r.