Remont pomieszczenia czytelni i klatki schodowej w budynku Domu Wagi

Data publikacji: 20 lutego 2024

 

Zadanie dofinansowane ze środków Rządowego Fundusz Polski Ład: Rządowy Program Odbudowy Zabytków

 

Wstępna Promesa:  NR RPOZ/2022/7098/PolskiLad

Całkowita wartość inwestycji: 196.906,16 zł

Kwota dofinansowania: 192.968,03 zł

Kwita udziału własnego: 3.938,13 zł

Udział własny: 2,00 %

Nazwa Inwestycji: Remont pomieszczenia czytelni i klatki schodowej w budynku Domu Wagi

Opis Inwestycji: Wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku: budynek Domu Wagi Miejskiej w Nysie, ul. Sukiennicza 2, powstały w l. 1602-1604, styl: renesans północny. Obiekt wpisany do rejestru Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Opolu pod nr 938/64 z 03.06.1964 r. Prawo użytkowania wieczystego gruntu i własności budynku: Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna im. Władysława Broniewskiego w Nysie (MiGBP). Budynek jest siedzibą MiGBP. Realizacja w formie dotacji udzielanej MiGBP przez Gminę Nysa.

Zakres: ekspertyza techniczna i konserwatorska konstrukcji budynku pod względem spękań strukturalnych ścian, dokumentacja konserwatorska naprawy spękań. Roboty budowlane CZYTELNIA SUFIT: przetarcie istniejących tynków wewn. (szpachla elewacyjna z mikrowłóknem) z zeskrobaniem farby na stropach, gruntowanie podłoży preparatami, dwukrotne malowanie farbami krzemianowymi-silikatowymi powierzchni wewn. suchych tynków; ŚCIANY: odbicie pasów tynków wewn. z zaprawy wapiennej i cementowo-wapiennej o szer. do 30cm, naprawienie uszkodzonych w murze cegieł, wykucie bruzd poziomych w ścianach z cegieł, obsadzenie prętów stalowych dł. 1m w ścianach z cegieł, zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/4×1/2 ceg. w ścianach z cegieł 'na pełno’, oczyszczenie spoin, spoinowanie murów, umocowanie siatki tynkarskiej cięto-ciągnionej, wyk. pasów tynków wewn. zwykłych kat. III o szer. do 50cm – zaprawa renowacyjna, przetarcie istniejących tynków wewn. (szpachla elewacyjna z mikrowłóknem) z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach, gruntowanie podłoży preparatami. KLATKA SCHODOWA SUFIT: zdrapanie tynków cienkowarstwowych, przetarcie istniejących tynków wewn. (szpachla elewacyjna z mikrowłóknem) z zeskrobaniem farby na stropach, gruntowanie podłoży preparatami, dwukrotne malowanie farbami krzemianowymi-silikatowymi powierzchni wewn. suchych tynków, ŚCIANY: odbicie tynków z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej z murów z cegły, koszty składowania/utylizacji, umocowanie siatki tynkarskiej cięto-ciągnionej, wypełnienie oczek siatki cięto-ciągnionej zaprawą renowacyjną, tynki wewn. zwykłe kat. III o pow. ponad 5m2 na podłożach ceramicznych na ścianach płaskich, zdrapanie tynków cienkowarstwowych, przetarcie istniejących tynków wewn. (szpachla elewacyjna z mikrowłóknem) z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet, dwukrotne malowanie farbami krzemianowymi-silikatowymi powierzchni wewn. suchych tynków, BALUSTRADY, STOLARKA: przetarcie istniejących tynków wewn. (szpachla elewacyjna z mikrowłóknem) z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach, gruntowanie podłoży preparatami – ściany, dwukrotne malowanie farbami krzemianowymi-silikatowymi powierzchni wewn. suchych tynków, dwukrotne malowanie farbą olejną: krat i balustrad, stopni schodowych, uprzednio malowanej stolarki drzwiowej.

Przewidywany okres realizacji inwestycji: do 12 miesięcy