Wystające żywopłoty

16 czerwca 2023  
Przypominamy właścicielom posesji o przycinaniu gałęzi drzew i żywopłotów wystających na chodnik oraz na jezdnię. Pamiętajmy, że zwisające czy wystające gałęzie mogą znacznie utrudniać poruszanie się pieszym po przyległych chodnikach, zaś wystające na jezdnię żywopłoty mogą zasłonić widoczność kierującemu pojazdem, co stworzy realne zagrożenie w ruchu drogowym. W przypadku stwierdzenia takiej sytuacji prosimy o kontakt ze Strażą Miejską pod numerem 986. Właściciel posesji zostanie zobligowany do przycięcia.  
REDAKTOR: Urszula Harkawa

Strażnicy w autobusach

28 kwietnia 2023  
Straż Miejska w Nysie przeprowadza kontrole w pojazdach komunikacji miejskiej na terenie Gminy Nysa. Kontrole mają na celu przeciwdziałać nieprzestrzeganiu przepisów dot. zachowania porządku i spokoju publicznego w autobusach oraz zwiększyć poczucie bezpieczeństwa kierowców i pasażerów korzystających z komunikacji miejskiej.
REDAKTOR: Urszula Harkawa

Koperta dla niepełnosprawnych

21 kwietnia 2023  
Na nasz wniosek został usunięty pojazd, który parkował na kopercie dla osób niepełnosprawnych przy ul. Orzeszkowej w Nysie. Pamiętajmy, że na miejscu dla osób niepełnosprawnych parkować mogą pojazdy ze specjalna kartą parkingową, uprawniającą do postoju w tym miejscu. Mandat karny za parkowanie na kopercie przez osobę nieuprawnioną wynosi 800 zł.
REDAKTOR: Urszula Harkawa

Kontrola usuwania nieczystości ciek ...

16 lutego 2023  
Od początku tego roku Straż Miejska w Nysie na terenie Gminy Nysa przeprowadza kontrole dotyczące pozbywania się nieczystości ciekłych przez właścicieli nieruchomości, posiadających zbiorniki bezodpływowe (szamba) lub osadniki w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków. Do przeprowadzenia kontroli wytypowanych zostało 250 nieruchomości. Kontrole mają na celu wykrycie przypadków nieopróżniania szamb i wylewania nieczystości z przepełnionych zbiorników poza teren nieruchomości np.: do rowów melioracyjnych czy cieków wodnych. Podczas kontroli Strażnicy Miejscy sprawdzają czy właściciele nieruchomości posiadają aktualne umowy i dowody uiszczania opłat za usunięcie nieczystości przez podmioty posiadające zezwolenie na działalność w tym zakresie. Pamiętajmy, aby nie doprowadzać do przepełnienia zbiornika lub osadnika […]
REDAKTOR: Urszula Harkawa

Auto nie odpala? Pomożemy.

19 grudnia 2022  
Od kilku lat w nagłych, awaryjnych przypadkach nyska Straż Miejska pomaga kierowcom, którzy mają problem z odpaleniem swoich samochodów podczas dużych mrozów. Dysponujemy specjalnym urządzeniem rozruchowym wspomagającym uruchomienie silnika pojazdu. Wystarczy zadzwonić na numer alarmowy 986, by uzyskać pomoc. Pamiętajmy jednak, że Straż Miejska wykonuje inne zadania i czas dojazdu może być uzależniony od faktu, czy akurat Strażnicy Miejscy nie podejmują interwencji.
REDAKTOR: Urszula Harkawa

Straż Miejska przypomina o odśnież ...

16 grudnia 2022  
Przypominamy o obowiązku usunięcia śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodnika przylegającego bezpośrednio do posesji. Śnieg należy odgarnąć w miejsce, w którym nie będzie utrudniał ruchu i nie będzie zagrażał pieszym, pojazdom oraz istniejącej zieleni z zachowaniem możliwości odpływu wody roztopowej do kanalizacji. Po usunięciu pokrywy śnieżnej, aby zminimalizować śliskość chodnika, można taki chodnik posypać piaskiem lub solą.
REDAKTOR: Urszula Harkawa