Sprawozdanie z przebiegu konsultacji Społecznych Strategii Rozwoju Subregionu Południowego na lata 2021-2030

Data publikacji: 6 grudnia 2022

Sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji społecznych projektu dokumentu Strategii Rozwoju Subregionu Południowego na lata 2021-2030 przeprowadzonych w terminie od dnia 5 września 2022 roku do dnia 10 października 2022 roku.