Форми допомоги для дітей та учнів з України

Formy pomocy skierowane do dzieci i u ...

4 marca 2022  
Aktualności
Gmina Nysa – oświata i wychowanie Uczniowie szkoły podstawowej, wiek 7 – 15 lat Należy zgłosić się do najbliższej szkoły podstawowej z dokumentem podróży (ważne – pieczątka z granicy), paszportem rodzica, dziecka (jeżeli dziecko ma paszport). Jeżeli są świadectwa szkolne – proszę je przynieść, ale ich brak nie przeszkadza w przyjęciu do szkoły. Każde dziecko ma prawo do bezpłatnej nauki, można je przyjąć do odpowiedniej klasy na podstawie przeprowadzonej rozmowy czy wieku. Każde dziecko – obcokrajowiec ma prawo do 2 godz./tygodniowo bezpłatnej dodatkowej nauki języka polskiego, a jeżeli jest to potrzebne – także do dodatkowych 3 godz. /tygodniowo na wyrównanie […]
REDAKTOR: Łukasz Bressa