80. rocznica przemianowania Związku Walki Zbrojnej na Armię Krajową

80. rocznica przemianowania Związku ...

11 lutego 2022  
Aktualności
80 lat temu – 14 lutego 1942 roku – Związek Walki Zbrojnej został przekształcony w Armię Krajową. Podziemne wojsko, będące fenomenem w okupowanej przez Niemców Europie, skupiło w sobie niemal całą patriotycznie nastawioną część narodu polskiego. Nazwa „AK”, także w późniejszym czasie, stała się jednym z najważniejszych symboli dążeń do niepodległości.
REDAKTOR: Łukasz Bressa