Aneta Rajtakowska Nysa

Młodzież pielęgnuje zieleń

6 Październik 2021 r. /  
Aktualności
Dzięki współpracy z Gminą Nysa uczniowie 2 KB5 Technikum Architektury Krajobrazu w ramach zajęć praktycznych wykonywali prace pielęgnacyjne terenu zieleni Al. Lompy ul. Mariackiej i przy Fontannie Trytona w Nysie.
REDAKTOR: Andrzej Babiński