Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej edycja 2022

Asystent Osobisty Osoby Niepełnospra ...

7 stycznia 2022  
Aktualności
Ośrodek Pomocy Społecznej w Nysie otrzymał dofinansowania na realizację Programu  pn. „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” – edycja 2022, finansowanego ze środków pochodzących z Funduszu Solidarnościowego.
REDAKTOR: Andrzej Babiński