Badanie Koniunktury w Gospodarstwach Rolnych

Badanie Koniunktury w Gospodarstwach ...

20 lipca 2022  
Aktualności
Do 29 lipca br. na terenie całej Polski zostanie przeprowadzone Badanie Koniunktury w Gospodarstwach Rolnych (AK-R). Badanie prowadzone jest cyklicznie, dwa razy w roku, tj. w styczniu i lipcu, a jego wyniki prezentowane są odpowiednio we wrześniu danego roku i marcu roku następnego.
REDAKTOR: Andrzej Babiński