Biłobran Nysa

Ogłoszenie NEC

30 sierpnia 2019  
Aktualności
Nyska Energetyka Cieplna – Nysa sp. z o.o. informuje, że od dnia 09.09.2019 rozpoczyna uzupełnianie wody w sieciach cieplnych i instalacjach wewnętrznych centralnego ogrzewania. W związku z tym należy przygotować obiekty do podania czynnika grzewczego. NEC przypominam właścicielom oraz zarządcom mieszkań i obiektów o zachowaniu szczególnego nadzoru nad instalacjami wew. c.o. w celu uniknięcie strat związanych z ewent. wyciekiem wody. opr. Wydział Administracyjno-Organizacyjny  Urząd Miejski w Nysie
REDAKTOR: Andrzej Babiński