Biuro Projektu Nyskiej Szkoły Ćwiczeń

Nyska Szkoła Ćwiczeń

20 maja 2021  
Aktualności
W ramach Projektu „Nyska Szkoła Ćwiczeń” realizowanego w partnerstwie z Wyższą Szkołą Zarządzania i Administracji w Opolu oraz Powiatowym Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli i Poradnictwa Psychologiczno – Pedagogicznego w Nysie zrealizowano wiele zadań.
REDAKTOR: Andrzej Babiński