Budowa drogi relacji Kępnica-Wierzbięcice

Obwieszczenie Starosty Nyskiego

21 czerwca 2022  
Aktualności
Starosta Nyski zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Budowa drogi relacji Kępnica-Wierzbięcice wraz z obowiązkiem przebudowy innych dróg publicznych tj. przebudową skrzyżowania drogi powiatowej nr 1672 O w Wierzbięcicach z drogą gminną”.
REDAKTOR: Andrzej Babiński