Budowa i przebudowa dróg w Jędrzychowie

Obwieszczenie Starosty Nyskiego

7 sierpnia 2023  
Aktualności
Starosta Nyski zawiadamia o wszczęciu na wniosek Burmistrza Nysy postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Budowa i przebudowa dróg w Jędrzychowie”.
REDAKTOR: Andrzej Babiński