CEEB

Przypomnienie o obowiązku złożenia ...

23 listopada 2021  
Aktualności
Od 1 lipca 2021 r. na mocy ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków każdy właściciel lub zarządca jest zobowiązany do złożenia deklaracji dotyczącej źródeł ciepła i źródeł spalania paliw.
REDAKTOR: Andrzej Babiński